|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs SAXOFON

Durata cursului: 3 ani

 

ANUL I

 

–        Sondaj asupra cunostintelor si aptitudinilor cursantilor. Organizarea clasei. Descrierea instrumentului. Saxofonul – instrument transpozitoriu;

–       Formarea ambusirii; exercitii practice de emisia sunetelor (note lungi cu valoare determinata), respiraţia costo-diafragmatică;

–        exercitii de intrebuinţarea grifurii pe intervale alăturate si treptat pana la octavă, exereitii pentru disciplinarca conducerii coloanei de aer care sa cuprindă sunete cu valoare de notă intreaga, doime si patrime;

–       Exercitii practice de insuşire a structurii                    gamă majoră si minora; intervale, semne de alteratie şi sunete enarmonice; gamele Do major şi La minor (cele trei variante); studii;

–        Masurile de 2,4,3si 6 timpi; optimea; nota cu punct, saisprezecimea; exercitii şt studii. diferite modalităţi de emisie si atac; staccato, mezzo-staccato; legato de prelungire a duratei sunetului; legato de expresie;

–        Exercitii zilnice practicate in timpul studiului individual penţru: emisie, articulatie, conducerea coloanei de aer. Exerciţiile vor cuprinde intervale simple in cadrul unei octave,studii, piese cu ambitus restrâns fara dificultăti ritmice, in masuri de 4, 2 si 3 timpi;

–       Formule ritmice si aceente. Sincopa, contratimpul, masura incompleta  (anacruza, auftaktul); Diviziuni exceptionale ale valorilor binare si ternare (trioletul şi duoletul).

–        Gamele majore pana la 3 alteratii si relativelel lor minore, intervale, arpegii, exercitii de transpozitie scrisă; studii, piese;

–        Gama cromatica, ascendent si descendent in valori de doimi şi pătrimi; exercitii, studii;

Mici piese de muzica clasica, usoara si populara in tonalitătile studiate; descifrări de partituri;

–        Acomodarea cursantului cu acompaniamentul de pian; dezvoltarea muzicalitătii (a simtului ritrnic şi melodic); studii uşoare de tehnică si frazare.

 

Material de repertoriu: 6-8 piese din creatia muzicală (transcriptii sau adaptări), muzica usoară si populară (din care cel putin 2 cu acompaniament).

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: gamele majore şi minore până la 3 alteratii inclusiv; 15-20 studii tehnice; 4-6 piese de factură diferită (1-2 cu acompaniament).

Material pentru examen: 1-2 game şi arpegii din cele studiate; I piesă din creatia muzicală clasică si 1 piesă de muzică usoară românească sau populară cu acompaniament; citire la prima vedere (linie melodică simplă).

 

Bibliografie – la latitudinea coordonatorului de curs

Numarul orelor pentru fiecare temă este lasat la latitudinea coordonatorului de curs

 

ANUL II

 

–            Organizarea clasei. Recapitularea materiei parcurse în anul I.

–            Gamele majore si minore cu 3 alteratii pe toată intinderea instrumentului; intervale, arpegii, exercitii pentru memorarea pozitiilor dificile; studii, piese, citiri  de partituri la prima vedere.

–            măsurile de 5,7,9 si 12 timpi; exercitii, studii, piese cu acompaniament în tonalitătile studiate.

–            Dezvoltarea deprinderii de a cânta în ansamblu (duo, trio etc.);

–            Exercitii zilnice pentru dezvoltarea   degetelor

–            Gamele Majore si minore cu 4-5-6 alteratii; intervale si arpegii; studii cu acompaniaiment de pian

–            Ornamentele si realizarea lor instrumentală; apogiatura,mordentul,grupetul, glissando, exercitii, studii realizate cu pozitii obisnuite si ajutatoare

–            Formule melodice si ritmice folosite in muzica uşoară si populară

–            Gama cromatică, ascendent si descendent, in valori.de optime si saisprezecime; studii si transcriptii de piese cu acompaniament de pian; piesa în ansamblu (duo, trio etc.)

 

Repertoriu: 8-10 piese din creatia muzicală clasica (transcriptii sau adaptări), muzica usoară si populară romaneasca

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: gamele majore şi minore până la 5 alteratii inclusiv; 20-30 studii tehnice; 6-8 piese de factură diferită (1-2 cu acompaniament).

Material pentru examen: 1-2 game şi arpegii din cele studiate; 1 studiu in tonaliăti cu 3-4 alteratii, I piesă din creatia muzicală clasică si 1 piesă de muzică usoară românească sau populară cu acompaniament; citire la prima vedere.

 

Bibliografie – la latitudinea coordonatorului de curs

Numarul orelor pentru fieeare temă este lasat la latitudinea coordonatorului de curs

 

ANUL III

–        Organizarea clasei; recapitularea materialului parcurs in anul II.

–        Diferite diviziuni ritmice exceptionale; cvartolet, cvintolet, sextolet (dublutriolet), septolet etc. exercitii, studii, piese adecvate.

–        Game si moduri de tip major si minor. Piese cu acompaniament de pian si orchestra. Citiri de partituri pentru dezvoltarea agilitatii degetelor. Studiul arpegiilor, acordurilor de septima desfasurate pe toata intinderea instrumentului

–        Studii avansate pentru dezvoltarea emisiei, articulatiei, sonoritatii, frazarii, piese de virtuozitate, improvizatii

–        Toate intervalele pe game majore si minore, gama cromatica in miscari repezi, transpozitia la saxofon, elemente de frazare si interpretare a diferitelor piese din creatia clasica, usoara si populara romaneasca

–        Recapitularea tuturor gamelor majore şi minore studiate, piese la prima vedere.

–        Studierea unor elernente introductive in muzica de jazz (unde este cazul); exercitiide improvizatii pe unele piese cu armonii simple.

Repertoriu: 8-12 piese din creatia muzicală clasica (adaptări si transcriptii), muzica usoara si populara romaneasca.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: toate gamele majore şi minore, gama cromatica pe toata intinderea instrumentului; 30-40 studii tehnice; 8-10 piese de factură diferită (2-3 cu acompaniament).

Material pentru examen: studiu de complexitate tehnica intr-o tonalitate cu 4-5 alteratii, 1 piesa din creatia muzicala clasica (transcriptie), 1 piesa de muzica usoara, populara ( sau o participare intr-o formatie camerala ( duo, trio etc), citire la prima vedere.