|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs TARAGOT

Durata studiului: 3 ani

 

ANUL I

 • Sondaj asupra cunoştintelor şi aptitudinilor cursantilor; organizarea clasei. Descrierea instrumentului (istoric, constructie, ingrijirea    mânuirea instrumentului, accesorii).
 • Formarea deprinderilor specifice cântatului la taragot:
  – respiratia profesională constienta (costo-diafragrmatica),
  – pozitia corectă a corpului, capului si mâinilor; exercitii de emisie sonoră cu
  mustiucul cu ancie moale, pentru formarea corecta a ambusurii.
 • Articulatia simpla, intrebuintarea grifurii; valori de note si pauze de 4 timpi, 2 timpi şi 1 timp in miscare lenta şi moderata. Exercitii cu durate egale în masurile de 4 timpi şi 2 timpi.Disciplinarea emisiei, articuiatiei prin exercitii si studii adecvate.
 • Exercitiile zilnice, pregătirea cursantului pentru studiul individual, corectarea eventualelor deficiente observate în  emisia de sunet, conducerea coloanei de aer,articulatie. Legato de prelungire si de expresie
 • Semnele de alteratie. Exercitii practice de insusire a modelului de gamă majoră si minoră în cele 3 variante, intervale, arpegii, gama Do Major şi La minor; Optimea; Trioletul; punctul de prelungire.exercitiis i studii, formule ritmico-melodice (sincopa, contrapunctul, anacruza, anapest, dactil etc)
 • Diferite modalităti de emisie si atac. Introducerea staccato, mezzo staccato,
  tenuto, accentul elernentelor de dinamică agogică si frazare. Piese usoare cu ambitus restrans; exercitii, studii, piese. Gamele cu o alteratie; intervale, arpegii.
 • Măsura de 3 timpi, exercitii, studii, piese. Gamele cu alteratie; Intervale.Modalităti de rezolvare a unor dificultăti tehnice instrumentale (sincronizarea degetelor si a limbii, dozarea cantitătii de aer etc)
 • Saiprezecimea. Gamele cu două alteratii. Gama cromatica; sunete enarmonice. Masurile 3, 6, 9, 12 optimi; duoletul; studii şi piese. Citire la prima vedere.
 • Dezvoltarea muzicalitatii cursantului.Melodii populare simple din diferite zone folclorice. Acomodarea cursantului cu acompaniamentul. Descifrarea de partituri de dificultate usoară si medie.

Material de repertoriu: 1-2 piese de muzica culta (1 cu acompaniament), 3-4 piese de muzică populară din diferite zone (din care 2-3 cu acompaniament sau in duet sau trio).
Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: Gamele majore si minore pană la 2 alteratii inclusiv,15-20 studii tehnice, 5-6 piese de facturi diferite
Material pentru examen: 1 gamă, 1 studiu, 1-2 piese cu acompaniament, citire la prima vedere (de dificultate mică sau medie)

ANUL II

 • Gamele majore şi minore cu 3 şi 4 alteratii; intervale, arpegii.Rezolvarea dificultătilor de emisie şi articulatie prin folosirea eficientă a coloanei de aer. Studii aplicative pentru citirea şi emisia sunetelor şi registrele extreme. Exercitii şi studii în octave.
 • Măsuri compuse eterogene: (5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 timpi). Melodii populare în ritm aksak (schiop). Exercitii, studii si piese pentru formarea deprinderilor, de a tacta timpii concentrati in mişcare lentă şi moderată. Exercitii, game si studii pentru dezvoltarea agilitătii. (Game în formula progresivă)
 • Ornamente: apogiatura simpla, dubla, multipla, mordentul (superior, inferior),
  grupatul. Exercitii, studii, piesu cu aplicarea ornamentelor. citire la prima vedere.
 • Dezvoltarea simtului polifonic si armonic. Melodii populare din zone diferite cu explicarea diferenteler ritmice, metrice, melodice şi armonice.notiuni despre modurile populare cu exemplificări
 • Formarea şi dezvoltarea deprinderii de a cânta in ansamblu.Studii, piese în duet, trio etc. Gamele majore şi minore cu 5 alteratii. Descifrarea de partitură.
 • Material de repertoriu. 2-4 piese de muzică cultă (1-2 eu acompaniament), 8-10 piese de muzică populară din diferite zone folclorice cântate cu acompaniament sau în ansamblu.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: Gamele majore şi minore până la (5) alteratit, 30-40 studii, 8-10 piese de muzică popubră cu acompaniament sau în ansamblu.

Material pentru examen: 1 gamă, 1 studiu, 1 piesă de muzica cultă cu acompaniament, 2-4 melodii populare cu acompaniament sau participare intr-o formaţie (duo, trio, taraf etc). Citire la prima vedere.

 

ANUL III

–    Organizarea clasei. Recapitularea materialului parcurs în anii precedenti
–    Gamele majore si minore pana la 3 alteratit (cântate şi progresiv), formule de arpegii, intervale. Diviziuni exceptionale (triolet, cvartolet, cvintolet, sextolet şi studii cuprinzand aceste elemente; piese adecvate.
–    Garna cromatică. Exercitii şi studii cromatice pe toată intinderea instrumentului. Gamele majore si minore cu 4 si 5 alteratii, arpegii, intervale. Notiuni tehnice de intretinere si reparare a instrumentului.
–    Notiuni de pregătirea (aranjarea) anciei penţru o emisie lejeră şi sonoritate plină, placuta. Completarea cunostintelor despre grifura instrumentului pozitii pentru ornamente.
–    Gamele majore si minore cu 6 si 7 alteratii. Accente melodice şi ritmice, exercitii şi studii de tehnica şi frazare. imbunătătirea calitătii interpretării. Exercitii, studii şi piese pentru imbunătatirea calitătii articulatiei: toate formele de articulatie inclusiv dublu stacatto.
–    Studii avansate pentru imbunătăţirea tehnicii instrumentale. Piese de virtuozitate. Suite de melodii poulare din folclorul local şi din alte zone folclorice ale tarii. Notiuni despre ordinea melodiilor in suită. Insusirea unor melodii sau genuri de melodii populare
–    Elemente deosebite ale expresivitătii muzicale; efecte deosebite (frulatto, glissando  etc.). Studii piese populare. Deivoltarea deprinderilor de a cânta în ansamblu orchestral.

Repertoriu: 2-4 piese    de muzica culta, 15-20 melodii populare din folclorul local si din alte zone folclorice ordonate in suite de melodii, respectand specificul zonei respective

Material obligatoriu de parcurs timpul anului : Toate gamele majore şi minore pana la 7 alteratii; gama cromatică. 30-40 studii de facturi diferite.17-24 piese de muzică cultă si populară.

Material pentru examen: 1-2 game în miscare rapidă, arpegii în formule diferite; un studiu tehnic cu grad de dificultate medie sau mare; 1-3 suite de melodii populare din folclorul local sau din alte zone folclorice (cu acompaniarnent); 1 participare într-o formatie (duet, trio, ansamblu etc.); citire la prima vedere (dificultate medie).