|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Regulamentul de înscriere și reînscriere 2024-2025

Regulamentul de înscriere pentru cursurile de bază și asistență artistică în anul educațional 2024 – 2025

LA ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE „TUDOR JARDA“ CLUJ-NAPOCA

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează înscrieri, în perioada 1 – 25 Iulie 2024, la toate specializările (cursurile) puse la dispoziția publicului doritor, în prezentul regulament de înscriere. La aceste cursuri se pot înscrie cetățeni din toate categoriile sociale, fără deosebire de naționalitate, care au evidente calități sau predispoziții pentru opțiunea făcută la o disciplină artistică.

Înscrierea la aceste cursuri se va face on-line sau la sediul instituției, conform procedurii de înscriere, în perioada 1 – 25 IULIE 2024. Examenul de admitere (aptitudini) pentru curs de bază, an I, va avea loc în perioada 29 – 30 IULIE 2024.

 

CURSURI

 1. Cursuri de bază (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire)
 2. Cursuri de excelență – tehnici (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire)
 3. Asistență artistică (fără examene, cu diplomă de participare)
 4. Secții externe (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire)

A. Cursuri de bază

 ARTĂ DRAMATICĂ | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. ACTORIE 2 ani 1.300 lei/an  
2. RETORICĂ 2 ani 1.300 lei/an  
 ARTE VIZUALE | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. ARTĂ DECORATIVĂ 3 ani 1.300 lei/an  
2. ARTĂ FOTOGRAFICĂ 2 ani 1.300 lei/an  
3. CERAMICĂ 3 ani 1.300 lei/an  
4. DECORAȚIUNI INTERIOARE 3 ani 1.300 lei/an  
5. DESIGN VESTIMENTAR 3 ani 1.300 lei/an  
6. GRAFICĂ 3 ani 1.300 lei/an  
7. PICTURĂ 3 ani 1.300 lei/an  
8. ȚESUT-CUSUT 2 ani 1.300 lei/an  
 COREGRAFIE | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. BALET COPII 5 ani 1.300 lei/an  
2. BALET CONTEMPORAN 2 ani 1.300 lei/an  
3. DANS CLASIC 5 ani 1.300 lei/an  
4. DANS MODERN 2 ani 1.300 lei/an  
5. DANS DE SOCIETATE 2 ani 1.300 lei/an  
6. INSTRUCTOR COREGRAF ÎN DANS 2 ani 1.300 lei/an  
7. INSTRUCTOR COREGRAF ÎN JOC POPULAR 2 ani 1.300 lei/an  
8. JOC POPULAR 2 ani 1.300 lei/an  
9. MAJORETE 2 ani 1.300 lei/an  
 MUZICĂ | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. ACORDEON 3 ani 1.400 lei/an  
2. ANSAMBLU INSTRUMENTAL: VIOARĂ, BRACI, CONTRABAS 3 ani 1.400 lei/an  
3. CANTO CLASIC 3 ani 1.500 lei/an  
4. CANTO MUZICĂ POPULARĂ 3 ani 1.500 lei/an  
5. CANTO MUZICĂ UȘOARĂ 3 ani 1.500 lei/an  
6. INSTRUMENTE DE SUFLAT: CAVAL, FLUIER 2 ani 1.400 lei/an  
7. CHITARĂ CLASICĂ ȘI FOLK 3 ani 1.400 lei/an  
8. CHITARĂ ELECTRICĂ ȘI BAS 3 ani 1.400 lei/an  
9. CONTRABAS
3 ani 1.400 lei/an  
10. IMPROVIZAȚIE JAZZ 3 ani 1.400 lei/an  
11. INIȚIERE CORALĂ 2 ani 1.400 lei/an  
12. INIȚIERE FANFARĂ 3 ani 1.400 lei/an  
13. INSTRUMENTE DE PERCUȚIE RITMICĂ 2 ani 1.400 lei/an  
14. INSTRUMENTE DE  FANFARĂ: TROMPETĂ, FLIGHORN, TROMBON,  EUPHONIU, TUBĂ 3 ani 1.400 lei/an  
15. INSTRUMENTE DE SUFLAT: TARAGOT, SAXOFON, CLARINET 3 ani 1.400 lei/an  
16.ORGĂ ELECTRONICĂ 3 ani 1.400 lei/an  
17. PIAN 5 ani 1.400 lei/an  
18. VIOARĂ 5 ani 1.400 lei/an  
19. VIOLĂ 5 ani 1.400 lei/an  
20. VIOLONCEL 4 ani 1.400 lei/an  

B. Cursuri de excelență - tehnici

 ARTE VIZUALE | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. TEHNICI ÎN DESIGN VESTIMENTAR 2 ani 1.300 lei/an  
2. TEHNICI ÎN GRAFICĂ 2 ani 1.300 lei/an  
3. TEHNICI ÎN PICTURĂ 2 ani 1.300 lei/an  
4. TEHNICI ÎN ȚESUT-CUSUT 2 ani 1.300 lei/an  

Foarte important!

Pentru aceste cursuri este nevoie de absolvirea CURSULUI DE BAZĂ al Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca sau dovada pregătirii în domeniul ales.

C. Asistență artistică

Asistență artistică

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează cursuri de Asistență artistică pentru TOATE CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, la toate compartimentele. Excepție fac cursurile: Instructori coregrafi în dans și Instructori coregrafi în Joc popular.

Cursul se desfășoară pe parcursul unui semestru (Octombrie – Februarie).

Taxă curs:  – 650 lei/semestru

D. Secții externe

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează anul acesta cursuri de JOC POPULAR în localitățile rurale ale județului Cluj, conform Protocoalelor.

Condiția de înscriere la aceste cursuri este de a avea domiciuliul pe raza comunei din care face parte localitatea gazdă a cursului. Cursul se desfășoară cu titlu gratuit (fără plata taxei de școlarizare).

PROCEDURA DE ADMITERE & CERINȚE ADMITERE

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează înscrieri, în perioada 1 – 25 Iulie 2024, la toate specializările (cursurile) puse la dispoziția publicului doritor, în prezentul regulament de înscriere. Examenul de admitere (aptitudini) va avea loc în perioada 29 Iulie – 30 Iulie 2024

Cerințe în vederea susținerii examenului de admitere:

ACTORIE

– Test care constă din recitarea unei poezii şi o improvizaţie.

ARTĂ POPULARĂ

– Test de îndemânare

ARTE VIZUALE (artă fotografică, cinematografică)

– Chestionar cultură generală, proba practică de aptitudini în domeniul artelor vizuale.

ARTE  VIZUALE

– Test care constă în desen de redare a unor obiecte (memorie vizuală, imaginaţie, culoare, percepţie tridimensională).

DESIGN VESTIMENTAR

– Crochiuri (dupa model viu) şi probă desen (testarea aptitudinilor)

CANTO (CLASIC, POPULAR ŞI MUZICĂ UȘOARĂ)

Test de aptitudini melodico-ritmice (VOCE, testarea auzului muzical, a simţului ritmic, memorie muzicală)

COREGRAFIE

– Test de auz muzical şi ritm – calități fizice.

DANS POPULAR

– Test de auz muzical şi ritm – calități fizice.

INSTRUMENTE MUZICALE

Test de aptitudini melodico-ritmice (testarea auzului muzical a simţului ritmic, memorie muzicală).

 

Rezultatele examenului de admitere se consemnează în procesul verbal de admitere semnat de fiecare membru al comisiei și se afișează în termen de cel mult 3 zile de la încheierea probelor. Listele cu rezultatele vor cuprinde candidaţii admişi şi respinşi.

După începerea anului şcolar nu se mai fac transferuri de la un profesor la altul decât cu cerere scrisă aprobată de managerul şcolii din motive foarte bine întemeiate ale cursantului (motive ce ţin de programul şcolar/universitar sau a locului de muncă cu acte doveditoare ataşate cererii). Odată cu începerea anului şcolar, nu se mai poate returna contravaloarea taxei de curs, decât în anumite situaţii:

– modificarea domiciului (acte doveditoare);

– situaţii de sănătate (acte doveditoare: adeverinţă de la medicul de specialitate care să ateste că cursantul nu poate frecventa cursurile pe un an şcolar).

ETAPELE ÎNSCRIERII ONLINE ÎN ANUL I

Pasul 1: Completez și transmit formularul de înscriere în anul I, cu toate documentele solicitate prin email la scoaladeartecluj@yahoo.com;

Pasul 2: Plătesc taxa de înscriere online (CASERIE ONLINE) în valoare de 50 de lei.

Pasul 3: Particip la examenul de admitere în perioada 29-30 iulie 2024, la ora la care am fost programat (vezi programarea pe site-ul instituției în data de 26 iulie 2024).

Pasul 4: Verific în data de 31 iulie 2024 dacă am fost admis la vizierul instituției sau pe site.

Pasul 5: Completez, semnez și transmit contractul de studii la secretariatul școlii, plătesc taxa de școlarizare integral sau minim 50 % până în data de 08 august 2024, ora 15.00.

Click aici pentru Contractul de Studii pentru inscriere in anul I

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 1. Fișă de înscriere – formular TIP
 2. achitarea taxei de înscriere de 50 lei – la secretariatul școlii sau CASERIE ONLINE
 3. Copie după C.I. sau B.I.
 4. Copie după Certificat de naștere
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă faptul că solicitantul este apt medical și clinic sănătos
 6. 2 poze ¾ cm 
 7. declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a solicitantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/turore/reprezentantul legal pentru solicitantul minor (formularul TIP)
 8. proba de admitere – testarea cursanților înscriși (intre 29-30 iulie 2024)
 9. afișarea rezultatelor (în 31 iulie 2024)
 10. confirmarea locului prin semnarea Contractului de studii (intre 31 iulie și 8 august 2024, ora 15.00)
 11. achitarea taxei de studiu 50% (intre 31 iulie și 8 august 2024, ora 15.00)

Înscrierea se poate face on-line pe site-ul școlii sau la sediul școlii situat pe str. Fabricii de Zahăr nr. 51, mun. Cluj-Napoca, de luni până vineri între orele 10:00 – 15:00.

TAXE

 1. Se achită o taxă de înscriere de 50 lei. Această taxă nu se restituie în cazul neprezentării la sesiunea de admitere, nu se transferă pentru următoarea sesiune de admitere.
 2. Taxa aferentă cursului/cursurilor se va achita la secretariatul instituției sau online prin CASERIA ONLINE  de pe site-ul școlii scoaladearte.ro, la data semnării și transmiterii contractului de studii.

Data festivității de deschiere a anului educațional 2024-2025, va fi anunțată în timp util, pe site-ul www.scoaladearte.ro și pe pagina de Facebook a școlii: Talente de Cultură Cluj, la sediul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj – Napoca de pe str. Fabricii de Zahăr nr.51.

REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE

PLATA TAXELOR aferente anului de studiu, se face integral sau în două tranșe, prima tranșă se achită la semnarea contractului de studiu (minim 50% din cuantumul taxei), iar tranșa a doua se achită până la data de 7 februarie 2025.

SUSPENDAREA CURSULUI operează în baza unei cereri aprobate de conducerea Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca pentru o durată de maxim 2 ani de la data încheierii ultimului an de studiu.

TRANSFERUL unui cursant al Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca la o școală similară este permisă doar la finele unui an educațional. Taxele școlare achitate către Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, la momentul cererii de transfer, nu se restituie. Pentru a putea opera transferul este necesar ca la momentul cererii, cursantul să fie cu taxele școlare achitate la zi.

În cazul în care o persoană solicită transferul de la o școală similară la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, solicitantul va trebui să achite integral taxa prevăzută pentru anul de studiu în care operează transferul și să depună următoarele documente:

 1. Cerere de transfer;
 2. Foaia matricolă eliberată de școala de la care se transferă;
 3. Copie după C.I. sau B.I.;
 4. Certificat de naștere;
 5. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau specialist, unde este cazul;
 6. Declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a cursantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal, semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor (formularul TIP).

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca își rezervă dreptul de a suspenda cursul în cazul în care nu se satisface minim o grupă de studiu (6 cursanți), candidații putând opta pentru a alege o altă specializare sau de a primi taxa de înscriere înapoi.

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca își rezervă dreptul de a substitui un expert/instructor prin numirea unui înlocuitor, pe parcursul anului școlar, atunci când desfășurarea cursului cu expertul/instructorul inițial nu mai este posibilă astfel încât continuarea cursului să nu fie afectată.

GRATUITĂȚILE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI

Sunt admise doar în cazul unor situații determinante și limitative, conform hotărârii Consiliului Administrativ al Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, după cum urmează:

 1. cursanți minori aflaţi în întreţinerea părinţilor, care frecventează două specialităţi (în

cuantum de 25% – pentru un singur curs, cel cu taxa cea mai mică);

 1. cursanți minori  –  2, 3 sau mai multi fraţi, aflaţi în întreţinerea părinţilor (în cuantum de 25 % – pentru un singur curs, cel cu taxa cea mai mică);
 2. cursanții aflaţi în anul Isau II de specializare, nu beneficiază de reducerea de 25%, din cauza faptului că sunt ani opţionali de studiu.
 3. reducerea se aplică ori pentru doi fraţi minori aflaţi în întreţinere ori pentru un cursant minor aflat în întreţinerea părinților care urmează două specialităţi. În nici un caz nu se aplică reducerea de două ori!
 4. salariaţii şcolii cu carte de muncă sau un copil minor al acestora, aflat în întreținere, pot fi scutiţi de taxe de școlarizare doar pentru un singur curs.
 5. salariaţii şcolii cu carte de muncă dar care s-au pensionat din cadrul şcolii pot fi scutiţi de taxe de școlarizare.
 6. pot fi scutiți de taxa de scolarizare cursanții şcolii care sunt în evidenţa DGASPC precum şi cei cuprinşi în centre specializate.
 7. în situația în care unii cursanți urmează la mai mult de 3 specialități, conducerea şcolii va aproba, după caz, o reducere de 25% la una din specialităţi, cea cu taxa cea mai mică.

Foarte important!

Pentru acordarea reducerilor/gratuităților este necesară completarea unei cereri la secretariatul instituției!

CANALE OFICIALE DE COMUNICARE

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca utilizează două canale principale de informare și comunicare cu toți cursanții:

 • Site-ul scoaladearte.ro;
 • Avizierul aflat fizic la sediul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 51.

În cazul în care opțiunea de comunicare nr. 1 este indisponibilă din motive tehnice sau de altă natură, candidatul poate opta pentru opțiunea nr. 2 de comunicare (secretariatul/avizierul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca).

De asemenea, Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca oferă cursanților posibilitatea de a comunica pe e-mail, la adresa: scoaladeartecluj@yahoo.com, și telefonic, la numărul 0786 354 035 / 0264 592 576.

VALABILITATE

Prezentul regulament este în vigoare pentru anul educațional 2024 – 2025.

Regulament de reînscriere pentru cursurile de bază în anul educațional 2024 - 2025

PENTRU REÎNSCRIERE, NU SE ACHITĂ TAXĂ DE REÎNSCRIERE!!!

Contractele de studii sunt disponibile la linkul: https://www.scoaladearte.ro/contracte-de-studii/