|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Regulamentul de înscriere și reînscriere 2023-2024

Regulamentul de înscriere și admitere în anul educațional 2023 - 2024

LA ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE „TUDOR JARDA“ CLUJ-NAPOCA

REZULTATE ADMITERE ÎN ANUL EDUCAȚIONAL 2023-2024-CLICK AICI!

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca te invită să te înscrii la cursul  care ți se potrivește cel mai bine în perioada 06 – 20 septembrie 2023, Informează-te și alege!

 1. Cursuri de bază (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire):
 2. B. Cursuri de excelență– tehnici (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire)
 3. C. Cursuri pregătitoare pentru copii (fără examene, cu diplomă de participare);
 4. D. Asistență artistică (fără examene, cu diplomă de participare);
 5. E. Secții externe (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire).

A. Cursuri de bază

 ARTĂ DRAMATICĂ | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. ACTORIE 2 ani 1.050 lei/an  
2. RETORICĂ 2 ani 1.050 lei/an  
 ARTE VIZUALE | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. ARTĂ DECORATIVĂ 3 ani 1.050 lei/an  
2. ARTĂ FOTOGRAFICĂ 2 ani 1.050 lei/an  
3. CERAMICĂ 3 ani 1.050 lei/an  
4. DECORAȚIUNI INTERIOARE 3 ani 1.050 lei/an  
5. DESIGN VESTIMENTAR 3 ani 1.050 lei/an  
6. GRAFICĂ 3 ani 1.050 lei/an  
7. PICTURĂ 3 ani 1.050 lei/an  
8. ȚESUT-CUSUT 2 ani 1.050 lei/an  
 COREGRAFIE | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. BALET COPII 5 ani 1.050 lei/an  
2. BALET CONTEMPORAN 2 ani 1.050 lei/an  
3. DANS CLASIC 5 ani 1.050 lei/an  
4. DANS MODERN 2 ani 1.050 lei/an  
5. DANS DE SOCIETATE 2 ani 1.050 lei/an  
6. INSTRUCTOR COREGRAF ÎN DANS 2 ani 1.250 lei/an  
7. INSTRUCTOR COREGRAF ÎN JOC POPULAR 2 ani 1.250 lei/an  
8. JOC POPULAR 2 ani 1.050 lei/an  
9. MAJORETE 2 ani 1.050 lei/an  
 MUZICĂ | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. ACORDEON 3 ani 1.150 lei/an  
2. ANSAMBLU INSTRUMENTAL: VIOARĂ, BRACI, CONTRABAS 3 ani 1.050 lei/an  
3. CANTO CLASIC 3 ani 1.250 lei/an  
4. CANTO MUZICĂ POPULARĂ 3 ani 1.250 lei/an  
5. CANTO MUZICĂ UȘOARĂ 3 ani 1.250 lei/an  
6. INSTRUMENTE DE SUFLAT: CAVAL, FLUIER 2 ani 1.150 lei/an  
7. CHITARĂ CLASICĂ ȘI FOLK 3 ani 1.150 lei/an  
8. CHITARĂ ELECTRICĂ ȘI BAS 3 ani 1.150 lei/an  
9. CONTRABAS
3 ani 1.150 lei/an  
10. IMPROVIZAȚIE JAZZ 3 ani 1.150 lei/an  
11. INIȚIERE CORALĂ 2 ani 1.150 lei/an  
12. INIȚIERE FANFARĂ 3 ani 1.150 lei/an  
13. INSTRUMENTE DE PERCUȚIE RITMICĂ 2 ani 1.150 lei/an  
14. INSTRUMENTE DE  FANFARĂ: TROMPETĂ, FLIGHORN, TROMBON,  EUPHONIU, TUBĂ 3 ani 1.150 lei/an  
15. INSTRUMENTE DE SUFLAT: TARAGOT, SAXOFON, CLARINET 3 ani 1.150 lei/an  
16.ORGĂ ELECTRONICĂ 3 ani 1.150 lei/an  
17. PIAN 5 ani 1.150 lei/an  
18. VIOARĂ 5 ani 1.150 lei/an  
19. VIOLĂ 5 ani 1.150 lei/an  
20. VIOLONCEL 4 ani 1.150 lei/an  

B. Cursuri de excelență - tehnici

 ARTE VIZUALE | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. TEHNICI ÎN DESIGN VESTIMENTAR 2 ani 1.050 lei/an  
2. TEHNICI ÎN GRAFICĂ 2 ani 1.050 lei/an  
3. TEHNICI ÎN PICTURĂ 2 ani 1.050 lei/an  
4. TEHNICI ÎN ȚESUT-CUSUT 2 ani 1.050 lei/an  

Foarte important!

Pentru aceste cursuri este nevoie de absolvirea CURSULUI DE BAZĂ al Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca sau dovada pregătirii în domeniul ales.

PROCEDURA DE ADMITERE & CERINȚE ADMITERE

 Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca organizează înscrieri, în perioada 06  20 septembrie 2023, la toate specializările (cursurile) puse la dispoziția publicului doritor, în prezentul regulament de înscriere. Examenul de admitere (aptitudini) va avea loc în data de 21 septembrie 2023

Cerințe în vederea susținerii examenului de admitere:

 1. a) Compartimentul MUZICĂ
 • Canto,Iniţiere corală:  – inerepretarea unui cântec al genului ales

                                               – verificarea auzului muzical

                                               – verificarea simțului ritmic

 • Instrumente muzicale:  – verificarea auzului muzical

                                                – verificarea simțului ritmic   

 • Improvizaíe jazz:– cunoa;terea temeinică a unui instrument muzical/cânt vocal, privind interpretarea unei melodii

                                       – interpretarea unei melodii/cântec                                 

 1. b) Compartimentul ARTE VIZUALE
 • Artă fotografică: – interviu
 • Ceramică:– modelaj în lut temă liberă (candidații trebuie să aibă lutul și cuțitele de lemn pe care le vor folosi)

                        – interviu

 • Artă decorativă, Decoratiuni interioare, Grafică, Pictură:– desen după natură statică ( candidații trebuie să aibă hârtie format A3 și creion/cărbune)

                        – interviu

 • Design vestimentar:  – desen crochiuri de modă (candidații trebuie să aibă hârtie format A4 și creion)

– interviu

 • Tehnici în design vestimentar, Tehnici în grafică, Tehnici în pictură, Tehnici în țesut-cusut : – portofoliu de lucrări

                      – interviu

 • Țesut-cusut:  – interviu
 1. c) Compartimentul COREGRAFIE
 • Baletcopii, Dans clasic  – interviu:
 • Dans modern, Baletcontemporan, Dans de societate, Majorete: – interviu 
 • Joc popular: – verificarea simțului ritmic

                               – interviu

 • Instructori coregrafi în dans:– cunoașterea temeinică a unuia dintre genurile de dans, privind execuția acestuia

 – interviu

 • Instructori coregrafi în joc popular:– cunoașterea temeinică a jocului (dansului) popular, privind execuția acestuia

  – interviu

 1. d) Compartimentul ARTĂ DRAMATICĂ
 • Actorie:  – interpretarea unei poezii/fabule

                        – verificarea auzului muzical

                        – interviu

 • Retorică: – cunoașterea temeinică a gramaticii limbii române

                        – citirea unui text la prima vedere

                        – interviu

ETAPELE ÎNSCRIERII ÎN ANUL I

Pasul 1: Completez și transmit formularul de înscriere  în anul I, cu toate documentele solicitate;

Pasul 2: Plătesc taxa de înscriere la secretariatul școlii în valoare de 50 de lei.

Pasul 3: Particip la examenul de admitere în data de 21 septembrie 2023, la ora la care am fost programat (vezi programarea pe site-ul instituției în data de 20 septembrie 2023).

Pasul 4: Verific în data de 22 septembrie 2023 dacă am fost admis la vizierul instituției sau pe site.

Pasul 5: Completeze , semnez și transmit contractul de studii la secretariatul școlii, plătesc taxa de școlarizare integral sau minim 50 % până în data de 04 octombrie 2023 ora 15.30.

Pasul 6: În 2 octombrie 2023 mă prezint la deschiderea anului educațional și întâlnirea cu coordonatorul cursului pentru care am optat.

Click aici pentru CONTRACTE STUDII 2023-2024

Pasul 6: În 02 octombrie 2023 mă prezint la deschiderea anului educațional și întâlnirea cu coordonatorul cursului pentru care am optat.

C. Cursuri pregătitoare pentru copii

Aceste cursuri urmăresc să atragă copii iubitori ai artei în diferite forme de exprimare, fără ca aceştia să fie implicaţi obligatoriu în activităţile culturale curente ale Şcolii de Arte. Drept urmare, formarea şi dezvoltarea acestor cursanţi nu se va face după o programă analitică dată (examene, catalog, etc.), ci după nevoia sau dorinţa cursanţilor.

Înscrierea la aceste cursuri se va face conform procedurii de înscriere a tuturor cursurilor.

 ARTE VIZUALE | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. GRAFICĂ 1 an 1.050 lei/an  
2. PICTURĂ 1 an 1.050 lei/an  
 COREGRAFIE | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. DANS CONTEMPORAN 1 an 1.050 lei/an  
2. DANS MODERN 1 an 1.050 lei/an  
 MUZICĂ | SPECIALIZAREA: STUDIU TAXA DE ȘCOLARIZARE  
1. CHITARĂ CLASICĂ ȘI FOLK 1 an 1.050 lei/an  
2. PIAN 1 an 1.050 lei/an  
3. VIOARĂ 1 an 1.050 lei/an  

D. Asistență artistică

Şcoala Populară de Arte organizează cursuri de Asistenţă artistică pentru TOATE CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, la toate compartimentele. Excepţie fac cursurile: Instructori coregrafi în dans și Instructori coregrafi în Joc popular.

Cursul se desfășoară pe parcursul unui semestru.

Taxa: 525 lei/semestru

E.Secții externe

Şcoala Populară de Arte organizează anul acesta cursuri de JOC POPULAR în următoarele localități rurale ale județului Cluj: Florești, Popești, Gilău, Bonțida, Geaca, Mociu, Baciu: totodată organizează și cursuri de ȚESUT-CUSUT în localitatea Dej.

Condiția de înscriere la aceste cursuri este de a avea domiciliul pe raza comunei din care face parte localitatea gazdă a cursului. Cursul se desfășoară cu titlu gratuit (fără plata taxei de școlarizare).

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 1. fișa de înscriere – formular TIP (se solicită de la secretariatul instituției);
 2. copie după C.I. sau B.I.
 3. copie certificat de naștere
 4. adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă faptul că solicitantul este apt medical și clinic sănătos;
 5. dosar plic
 6. 2 poze ¾ cm
 7. declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a solicitantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/turore/ reprezentantul legal pentru solicitantul minor (formularul tip se solicită la secretariatul instituției).

TAXE

a)  Se achită o taxă de înscriere de 50 lei;

b)Taxa aferentă cursului/cursurilor se va achita la secretariatul instituției  la data semnării și transmiterii contractului de studii, în perioada 21 septembrie – 04 octombrie 2023, orele  ora 08:30 – 15.30, la sediul instituției.

Data festivității, va fi anunțată în timp util, pe site-ul www.scoaladearte.ro și pe pagina de Facebook a școlii: Talente de Cultură Cluj, la sediul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj – Napoca de pe str. Fabricii de Zahăr nr.51.

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca își rezervă dreptul de a suspenda cursul  în cazul  în care nu se satisface minim o grupă de studiu (6 cursanți), candidații putând opta pentru a alege o altă specializare sau de a primi taxa de înscriere înapoi.

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca își rezervă dreptul de a substitui un expert/instructor  prin numirea unui înlocuitor, pe parcursul anului școlar, atunci când desfășurarea cursului cu expertul/ instructorul  inițial nu mai este posibilă astfel încât continuarea cursului să nu fie afectată.

REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE

PLATA TAXELOR aferente anului de studiu, se face integral sau în două tranșe. prima tranșă se achită la semnarea contractului de studiu (minim 50%  din cuantumul taxei),  iar tranșa a doua se achită până la 18 februarie 2024 a anului educațional în curs.

În cazul neachitării taxelor la termenele stabilite, cursanții vor fi exmatriculați

SUSPENDAREA CURSULUI operează în baza unei cereri aprobate de conducerea Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca pentru o durată de maxim 2 ani de la data încheierii ultimului an de studiu.

TRANSFERUL unui cursant al Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca la o școală similară este permisă doar la finele unui an educațional. Taxele școlare achitate către Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, la momentul cererii de transfer, nu se restituie. Pentru a putea opera transferul este necesar ca,  la momentul cererii, cursantul să fie cu taxele școlare achitate la zi.

În cazul în care o persoană solicită transferul de la o școală similară la Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, solicitantul va trebui să achite integral taxa prevăzută pentru anul de studiu în care operează transferul și să depună următoarele documente:

 1. Cerere de transfer;
 2. Foaia matricolă eliberată de școala de la care se transferă;
 3. Copie după C.I. sau B.I.;
 4. Certificat de naștere;
 5. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau specialist, unde este cazul;
 6. Declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter  personal a cursantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal, semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor.

GRATUITĂȚILE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI  sunt  admise doar în cazul unor situații determinate și limitative, conform hotărârii

Consiliului Administrativ al Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca  după cum urmează:

a) beneficiază de reducerea taxei de școlarizare copiii minori aflați în întreținere (cel puțin doi minori, în cuantum de 25%, pentru fiecare copil);

b) angajații instituției se pot înscrie la un singur curs gratuit;

c) rudele de gradul I ale angajaților instituției se pot înscrie la un singur curs gratuit, iar dacă vor să urmeze un al doilea curs achită 50%;

d) beneficiază de reducerea taxei de școlarizare cursanții înscriși la minim 2 cursuri în paralel (primul curs se plătește taxa integral, iar pentru al doilea se plătește 50% din valoarea taxei).

În cazul neprezentării  sau nepromovării examenului de final de an ( pentru anii intermediari), cursantul are posibilitatea de a fi reexaminat în cadrul sesiunii din luna septembrie fără taxă.

Pentru cursanții care nu promovează sau sunt absenți la examenul de diplomă,  aceștia pot să-și susțină examenul în următorii ani în oricare din sesiunile de examinare organizate cu acest scop , fără pregătire în prealabil din partea instituției, fără taxă.

CANALE OFICIALE DE COMUNICARE

CANALE OFICIALE DE COMUNICARE

Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” din Cluj-Napoca utilizează două canale principale de informare și comunicare cu toți candidații și cursanții:

 1. Site-ul www.scoaladearte.ro;
 2. Avizierulaflat fizic la sediul Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 51.

În cazul în care opțiunea de comunicare nr. 1 este indisponibilă din motive tehnice sau de altă natură, candidatul poate opta pentru opțiunea nr. 2 de comunicare (secretariatul/avizierul Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca).

De asemenea, Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca oferă candidaților și cursanților posibilitatea de a comunica pe e-mail, la adresele scoaladeartecluj@yahoo.com, contact@scoaladearte.ro și telefonic, la numărul 0264 592 576.

VALABILITATE

Prezentul regulament este în vigoare pentru anul educațional 2023 – 2024.

Regulament de reînscriere pentru cursurile de bază în anul educațional 2023 - 2024