|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs PICTURĂ

Durata studiului: 3 ani

 

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanţi se asigură însuşirea unor cunoştiinţe de bază de natură teoretică şi practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic şi tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalităţii artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul/profesorul va acorda toată atenţia individualităţii elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesionale sub care se prezintă cursanţii şcolilor de arte, plecând de la experienţa culturală şi artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluţia lor diversificată, în funcţie de datele lor personale aplicând o metodică simplă, estetică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

 

ANUL I

 • Stabilirea unor noţiuni introductive despre limbajul plastic: punctul, linia, suprafaţa, forma, culoarea, mişcarea
 • Desenul artistic:
  • Construcţia corpurilor geometrice poliedrice (cub, piramidă, prismă), corpurilor de rotaţie ( cilindru, con, sferă)
  • Noţiuni de perspectivă (punctul principal de vedere, linia de orizont, puncte de fugă, etc.), perspectiva corpurilor geometrice
  • Valoraţia şi probleme de clar-obscur, scări valorice, lumină umbră , dominantă tonală
  • Paginaţie
  • Noţiuni de anatomie artistică
 • Compoziţia :
  • Ritm, alternanţă, repetiţie, echilibru
  • Studiu de peisaj ,perspectiva liniară
  • Rolul tectonicului în peisaj
 • Culoarea :
  • Funcţia expresivă a culorii
  • Cercul cromatic şi relaţiile rezultate între culori pe acesta
  • Contrastele cromatice: contrastul în sine, contrastul de lumină-umbră, contrastul cald-rece, contrastul de calitate, contrastul simultan, contrastul de cantitate, contrastul complementar
  • Diferenţa între culoare în natură statică şi culoarea în perisaj
  • Tehnici pastel, culori apă, acrilice

 

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Construcţia corpurilor geometrice
 • Noţiuni de perspectivă
 • Paginaţie
 • Culoarea ca şi expresivitate a formei
 • Contrastele cromatice
 • Principiile structurii unei  naturi statice

 

ANUL II

 • Recapitularea noţiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziţie, culoare din anul I
 • Desenul artistic:
  • Studiul anatomic, axele corpului omenesc, proporţii, repere anatomice, relaţia corp uman-perspectivă liniară
  • Noţiuni de perspectivă (punctul principal de vedere, linia de orizont, puncte de fugă, etc.),
  • Studiu portret, paginaţie, proporţii, axe, volume
  • Evidenţierea particularităţilor morfologice
  • Subordonarea părţilor constitutive ale modelului elementului expresiv dominant
 • Compoziţia :
  • Studiu de peisaj  perspectiva aeriană
  • Compoziţia decorativă, organizarea compoziţională a spaţiului decorativ, stilizare, unitate morfologică
  • Trecerea de la schiţa de compoziţie la tabloul final
 • Culoarea :
  • Funcţia expresivă a culorii
  • Contrastele cromatice: contrastul în sine, contrastul de lumină-umbră, contrastul cald-rece, contrastul de calitate, contrastul simultan, contrastul de cantitate, contrastul complementar
  • Modularea prin valoare
  • Subordonarea tuturor elementelor expresiei plastice prin culoare

 

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Noţiuni de anatomie
 • Noţiuni de perspectivă
 • Noţiuni de compoziţie
 • Contrastele cromatice
 • Organizarea compoziţională a spaţiului
 • Elemente de limbaj plastic
 • Principiile structurii unui peisaj

 

ANUL III

 • Recapitularea noţiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziţie, culoare din anul II

 

 • Compoziţia :
  • Compoziţia plastică, schiţe de compoziţie
  • Folosirea modelului în realizarea compoziţiei
  • Unitatea de mişcare în compoziţie
  • Câmpul de forţă compoziţional
  • Trecerea de la schiţa de compoziţie la tabloul final
 • Culoarea :
  • Dominanta cromatică în concordanţă cu conţinutul compoziţiei
  • Subordonarea tuturor elementelor expresiei plastice prin culoare
  • Relaţia formă-culoare
  • Armonia culorilor aflate în relaţie de dreptunghi pe discul cromatic
  • Cele trei registre în peisaj şi relaţia coloristică dintre ele
  • Plenair
  • Tehnici

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Folosirea modelului în compoziţie
 • Noţiuni de perspectivă
 • Culoarea ca şi expresivitate a formei în compoziţie
 • Elemente de limbaj plastic
 • Compoziţia figurativă

 

BIBLIOGRAFIE :

 

Kiplik, D.I.: Pictura în ulei

Lazarescu, L.: Pictura în ulei

Havel, M.: Tehnica tabloului

Dionisie din Furma: Carte de pictura

Cennini, C.: Tratat de pictura

Sandulescu-Verna, C.: Materiale si tehnica picturii

Itten, J.: Arta culorii

Arnheim, R.: Arta si perceptia vizuala

Ailincai, C.: Introducere în gramatica limbajului vizual

Gombrich, E.H.: Arta si iluzie

Huyghe, R.: Puterea imaginii

Demetrescu, C.: Culoare, suflet, retina

Arnheim Rudolf, Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti 1979;

Arnheim Rudolf, Forta centrului vizual, Editura Meridiane, Bucuresti 1995;

Francastel Pierre, Pictura si societate, Nasterea si distrugerea unui spatiu plastic de la Renastere la

cubism, Editura Meridiane, Bucuresti 1970;

Lhote André, Tratat despre peisaj si figura, Editura Meridiane, Bucuresti 1969;

Mouloud Noel, Pictura si spatiul, Editura Meridiane, Bucuresti 1978;

Stendl Ioan, Desenul. Estetica, suporturi materiale. O paralela între Renastere si secolul XX,

Editura Semne, Bucuresti 2004;

Wölfflin Heinrich, Principii fundamentale de istoria artei, Editura Meridiane, Bucuresti 1968;

Berger, René, Descoperirea picturii. Arta de a vedea, Editura Meridiane 1968;

Kandinsky, Wassily, Spiritualul în arta, Bucuresti, Editura Meridiane, 1994;

Adrian Guța, Generația ’80 în artele vizuale, Editura Paralela 45, 2008