|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs GRAFICĂ

Durata studiului: 3 ani

 

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanţi se asigură însuşirea unor cunoştiinţe de bază de natură teoretică şi practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic şi tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalităţii artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul/profesorul va acorda toată atenţia individualităţii elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesionale sub care se prezintă cursanţii şcolilor de arte, plecând de la experienţa culturală şi artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluţia lor diversificată, în funcţie de datele lor personale aplicând o metodică simplă, estetică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

 

ANUL I

 • Stabilirea unor noţiuni introductive despre limbajul plastic: punctul, linia, suprafaţa, forma, culoarea, mişcarea
 • Desenul artistic:
  • Construcţia corpurilor geometrice poliedrice (cub, piramidă, prismă), corpurilor de rotaţie ( cilindru, con, sferă), draperie
  • Sisteme perspective
  • Valoraţia şi probleme de clar-obscur, scări valorice, lumină umbră , dominantă tonală
  • Paginaţie, construcţie, geometrizarea formelor
  • Noţiuni de anatomie artistică
 • Compoziţia :
  • Organizarea suprafeţei, ritm, echilibru, centru de interes
  • Compoziţia statică, compoziţia dinamică
  • Posibilităţi de culoare: monocromia, bicromia
  • Volumetria prin valoare
  • Crochiuri după natură statică şi ghipsuri
  • Relaţia linie-spaţiu, linie-pată-punct-suprafaţă
 • Culoarea :
  • Spectrul solar, culori primare, binale, nuanţe, contraste cald-rece, complementare, simultan
  • Modulare, montarea culorii – puritate- luminozitate
 • Tehnici grafice :
  • Creion, haşură, linie modulată, expresivitate, laviu, alb-negru
  • Raportul lumină-umbră, valoare

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Construcţia corpurilor geometrice
 • Noţiuni de perspectivă
 • Paginaţie
 • Noţiuni de volumetrie
 • Tehnici grafice
 • Principiile structurii unei  naturi statice
 • Noţiuni de antomie artistică

 

ANUL II

 

 • Recapitularea noţiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziţie, culoare, tehnici grafice din anul I
 • Desenul artistic:
  • Ghips cu draperie – paginare, construcţie, geometrizare, compunerea suprafeţei
  • Studiu anatomic (axe, proporţii)
  • Crochiuri după ghipsuri şi model uman

 

 • Compoziţia :
  • Suprafaţa şi mijloacele de expresie plastic㠖 interdependenţă
  • Perspectiva, prim-plan, plan secund, adâncime şi valoarea expresivă a mijloacelor plastice în sugerarea acesteia
 • Culoarea :
  • Funcţia expresivă a culorii
 • Tehnici grafice :
  • Expresii ale liniei, petei, punctului şi rolul lor în exprimarea realităţii, descriptiv, plastic, sensibil

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Compunerea suprafeţei
 • Noţiuni de perspectivă
 • Paginaţie
 • Expresivitatea elementelor plastice
 • Tehnici grafice

 

ANUL III

 

 • Recapitularea noţiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziţie, culoare din anul II

 

 • Compoziţia :
  • Studiu anatomie artistică (sistem osos, muscular)
  • Crochiuri
  • Compoziţia plastică, schiţe de compoziţie
  • Folosirea modelului în realizarea compoziţiei
  • Unitatea de mişcare în compoziţie
  • Câmpul de forţă compoziţional
  • Trecerea de la schiţa de compoziţie la tabloul final
 • Culoarea :
  • Dominanta cromatică în concordanţă cu conţinutul compoziţiei
  • Subordonarea tuturor elementelor expresiei plastice prin culoare
  • Relaţia formă-culoare
  • Armonia culorilor aflate în relaţie de dreptunghi pe discul cromatic
  • Cele trei registre în peisaj şi relaţia coloristică dintre ele
  • Plenair
  • Tehnici

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Compoziţia plastică
 • Cromatica în compoziţie
 • Tehnici grafice

 

BIBLIOGRAFIE

Arnheim Rudolf, Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti 1979;

Arnheim Rudolf, Forta centrului vizual, Editura Meridiane, Bucuresti 1995;

Lhote Andre, Tratat despre peisaj si figura, Editura Meridiane, Bucuresti 1969;

Manescu Mihail, Perceptie si expresivizare, Editura UNArte, Bucuresti 2004;

Stendl Ioan, Desenul. Estetica, suporturi materiale. O paralela între Renastere si secolul XX ,

Editura Semne, Bucuresti 2004;

Muller-Brockmann, Iosef, Muller-Brockmann Shizuko, Denise, Scharer-Wynne, M.J., History of

the Poster, Editura Phaidon, London 2004;

Fiell Charlotte, Fiell Pete, Graphic Design Now, Taschen, Koeln 2005;

Fiell Charlotte, Fiell Pete,  Contemporary Graphic Design, Taschen, Koeln 2007;