|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs DESIGN VESTIMENTAR

Durata studiului: 3 ani

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanţi se asigură însuşirea unor cunoştiinţe de bază de natură teoretică şi practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic şi tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalităţii artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul va acorda toată atenţia individualităţii elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesională sub care se prezintă cursanţii şcolilor de arte, plecând de la experienţa culturală şi artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluţia lor diversificată, în funcţie de datele lor personale aplicând o metodică simplă, estetică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

În studiului designului vestimentar se merge concomitant, pe dezvoltarea a trei direcţii esenţiale în pregătirea elementară a cursanţilor, care înglobează:

 • Noţiuni elementare de desen pentru figura umană, respectiv, crochiul de modă precum şi noţiuni de compunere a spaţiului plastic
 • Dezvoltarea conceptului unei colecţii de modă
 • Noţiuni elementare tehnice, valabile şi necesare în obiectualizarea şi materializarea schiţelor de idee

 

ANUL I

Noţiuni elementare de desen pentru figura umană

 •  Elemente de paginaţie
 •  Proporţii şi mişcare
 •  Noţiuni de anatomie artistică

Compoziţia spaţiului plastic

 • Tipuri de compoziţii
 • Ritm, alternanţa, repetiţie, suprapuneri, juxtapuneri, ca modalităţi de compunere a spaţiului plastic
 • Stilizarea motivelor ornamentale

Noţiuni elementare de cromatologie

 • Tipuri de contraste

Dezvoltarea conceptului  pentru colecţia de modă- piese de factură necroită

 • Documentare si cercetare
 • Identificarea motivelor de inspiratie
 • Elaborare concept final
 • Transpunere

Notiuni tehnice de baza

 • masuri si constructii  tipare de baza

 

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Elemente de paginatie, incadrare si proportie ale figurii umane
 • Demersul de concepere a unei colectii de moda pe etape
 • Notiuni de cromatică
 • Obligativitatea transpunerii, cel putin, a unei piese de vestimentatie
 • Mapa-portofoliu

 

ANUL II

Recapitularea notiunilor din anul I

Desen artistic

 • Figura umana si studiul diverselor materialitati aplicate in cadrul crochiului de moda
 • Modalitati  si tehnici diferite de expresie plastica, in desenul de moda

Concept colectie de moda aplicat pe tematica legata de istoria costumului.

 • Notiuni introductive in istoria costumului- perioade, epoci si curente
 • Stiluri si tendinte in moda contemporana

Notiuni de tehnica aplicata in designul vestimentar

 • Masuri si proportii
 • Constructia tiparelor clasice : flat-pattern si modelare prin mulaje
 • Transformari de tipare aplicate pe proiectele proprii
 • Procese de confectie si finisare aplicate pe proiectul personal

 

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Perioadele esentiale care au produs mutatii  in  istoria costumului si influentele acestora oglindite in designul vestimentar actual.
 • Etapele de baza in conceperea unei colectii de moda asa cum au fost ele, initial evidentiate in anul I
 • Elemente de constructie, croire  si confectionare aplicate pe proiectele personale
 • Mapa- portofoliu
 • Transpunerea, cel putin,  unei piese vestimentare cu complexitate crescuta.

 

ANUL III

Recapitularea notiunilor din anul II

Asistarea computerizata in designul vestimentar

Photoshop – prelucrare si editare de imagini

Concept colectie de moda axat pe cercetare interdisciplinara

 • Documentare si cercetare pe diferite domenii artistice cu sintetizate  in constructul unei colectii de moda
 • Motive de inspiratie de factura abstracta, asocieri si analogii
 • Elaborarea unei colectii capsula( 5 piese) pentru lucrarea finala de diploma

Tehnica si tehnologie aplicata in designul vestimentar

 • tehnici  de structurare a materialitatilor textile
 • modalitati neconventionale de transpunere tehnica a pieselor colectiei de diploma

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • A expune verbal si practic intregul demers de la concept la colectia finala, cu evidentierea problematicii specifice temei alese.
 • Se pune accent pe acuratete si executia impecabila a pieselor vestimentare si se ia in calcul complexitatea, atat artistica cat si tehnica a acestora.

 

BIBLIOGRAFIE:

Mairi MacKenzie     …isme Sa intelegem moda, Editura Enciclopedia Rao

Adina Nanu              Arta, stil, costum, Editura Noi Media Print, 2007

Cecilia Caragea         Istoria vestimentatiei europene, Ed. Teora, 1999

Doina Berchina         Mic dictionar subiectiv de moda contemporana, Ed. Nemira 1998

Didier Grumbach       Istorii ale modei, Ed. Fundatiei Pro, 2001