|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs INIȚIERE CORALĂ

Durata studiului 2 ani

Procesul educaţional se desfăşoară în scopul pregătirii  şi perfecţionării viitorilor coristi (tutti-sti). Baza studiului este aceea clasică în formarea tutti-stului (corist) şi constă în pregătirea muzicală ( teoretică şi practică) dupa cum urmeaza:

–        însuşirea unei temeinici tehnici vocale corespunzătoare cerinţelor artistice specifice

–       însuşirea unui repertoriu variat şi bogat în conţinut, corespunzător sarcinilor educative şi exigenţelor artistice actuale

–        realizări artistice

Indiferent de genul de muzică abordat, cursanţii trebuie să-şi însuşească temeinic, prin exerciţii permanente următoarele cunoştinţe: respiraţia costo-diafragmatică, lejeritatea muşchilor faciali, ai gâtului şi maxilarului precum şi stăpânirea muşchiului limbii în timpul cântului, emisia corectă a vocalelor şi consoanelor, frazarea, dicţia, intonaţia justă, expresivă, omogenă.

Expertul-coordonator de curs are rolulul principal în  cadrul procesului de instruire şi de educaţie. El trebuie să asigure îndrumarea cursanţilor pentru însuşirea tehnicii vocale, dezvoltarea sensibilităţii artistice şi cunoaşterea aprofundată a diverselor genuri, stiluri şi epoci de creaţie prin recomandarea unui repertoriu cu reale valenţe educative şi instruire profesională.

 

Program cadru

–        5 ore/grupa/săptămâna –

–        1 grupa formata din 10 – 12 cursanti

 

ANUL I

–        Clasificarea vocilor (cunoaşterea posibilităţilor fiziologice, fonatorii) după cele trei criterii de bază: intensitate, înălţime, timbru

–        Respiraţia. Aparatul respirator. Respiraţia corectă unică, respiraţia costo-diafragmatică

–        Se va urmări deschiderea corectă (ovală) a gurii, poziţia corectă (plană) a limbii, locul unde sunt amplasate sunetele

–        Aparatul fonator (transformarea coloanei de aer în sunet)

–        Aparatul rezonator (amplificarea sunetului larigian)

–        Exerciţii tehnice respiratorii şi vocale (vocalize)

–        Vocea din punct de vedere fiziologic, producerea vocii, explicarea şi găsirea punctului de impostaţie, noţiuni privind atacul şi emisia. Explicarea defectelor vocale care apar prin nerespectarea impostaţiei (vocea tremurată,  vocea nazală, vocea inegală, vocea tubată)

–        Flexibilitatea  sunetelor, a emisiei vocalelor, procedee tehnice de rotunjire a vocalelor. Se va urmări rotunjirea tuturor vocalelor după un tipar unic, vocala „A”

–        Egalizarea registrelor  printr-o susţinere corectă a sunetelor pe tot parcursul frazei muzicale

–        Iniţierea în diverse stiluri muzicale, interdependenţa între marile epoci ale muzicii

–        Studii – repertoriu specific

–        Iniţiere teorie muzicală (portativ, cheia sol ; note muzicale etc.)

–         Cunoaşterea măsurilor de 2, 3, 4, 6 timpi

–        Cunoaşterea şi executarea valorilor de note: nota întreaga, doimea, pătrimea, optimea şi şaisprezecimea.

–        Cunoaşterea semnelor de alteraţie (diez, bemol, becar)

–         Formule ritmice (anapest, dactil, triolet)

–         Dicteu ritmic

 

Material pentru examenul de an I:

– 1 lucrare corala cu ansamblul coral

– 2 lucrari corale de factura diferita interpretate in formula de cvartet (sopran – alto – tenor – bas)

ANUL II

–        Recapitularea cunoştinţelor din anul I, verificându-se astfel valoarea calitativă a deprinderilor dobândite

–        Verificarea funcţionării corecte a aparatului respirator prin exerciţii susţinute de respiraţie

–        Verificarea aparatului fonator urmărindu-se în special emisia vocală, locul unde sunt plasate vocalele şi consoanele prin exerciţii tehnice vocale

–        Egalizarea registrelor din punct de vedere al emisiei şi susţinerii diafragmei, lucru care va asigura sănătatea organelor vocale şi durabilitatea glasului

–        Se va urmări cu atenţie rezolvarea pasajelor prin vocalize speciale

–        Lărgirea ambitusului vocal cu sunete corect emise

–        Interdependenţa dintre aparatul respirator şi aparatul fonator, adaptarea perfectă a fonaţiei după respiraţie şi invers cu ajutorul exerciţiilor tehnice respiratorii şi vocale

–       Acordarea unei atenţii primordiale în execuţia ritmurilor şi intervalurilor mai complexe (înlănţuiri de intervale, de ritmuri, accente pe toata întinderea vocii)

–        Amplificarea studiului intensităţii (crescendo-decrescendo) pe fraze muzicale lungi, nuanţe, urmărindu-se funcţionarea corectă a oscilaţiei respiratorii- fonaţie. Se va ţine seama de puterea vocii, timbru, penetraţia vocii

–        Dezvoltarea gândirii muzicale

–        Folosirea de procedee tehnice în interpretare (respiraţii liniştite-accelerate, colorarea vocalelor, accente, portamente, glissando-urile, filajul etc).

–        Se va studia ţinuta scenică şi mimica (poziţia corectă în faţa publicului, privirea corectă, poziţia mâinilor, importanţa expresiei feţei)

–        Corelarea între ţinuta scenică şi tehnica vocală însuşită

–        Exerciţii tehnice corespunzătoare – piese

–        Cunoaşterea intervalelor muzicale

–        Reproducerea şi recunoaşterea intervalelor muzicale

–        Solfegiu si dicteu melodic

 

Material pentru examenul de an II:

– 3 lucrari corale cu ansamblul coral

– 5 lucrari corale de factura diferita interpretate in formula de cvartet (sopran – alto – tenor – bas)