|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs ANSAMBLU INSTRUMENTAL

Pentru ansamblu instrumental de muzică populară

Durata studiului: 3 ani

ANUL I

– Sondaj asupra pregătirii muzicale a cursantilor, organizarea clasei. Piese populare cunoscute de fiecare dintre cursanți la instrumentele componente ale tarafului (vioară, braci/violă, contrabas)
– Noțiunea de acord (pentru instrumentele de acompaniament)
– Ritmul binar – măsurile de 2 și 4 timpi. Ritmuri specifice și piese instrumentale populare dezvoltate pe cadrul măsurilor de metru binar.
– Ritmul ternar – măsurile de 3 și 6 timpi. Ritmuri specifice și piese instrumentale populare dezvoltate pe cadrul măsurilor de metru ternar.
– Forme complexe ale ritmului: – ritmul sincopat
– ritmul în contratimpi
– anacruza
– contratimpul sincopat
– Sisteme ritmice în muzica populară românească: – ritmul giusto-silabic
– ritmul parlando-rubato
– ritmul aksak
– ritmul copiilor
– Cunoașterea zonelor folclorice ale țării, principalele subzone și zone de interferență

Repertoriu: 2 melodii din zona folclorică a jud. Cluj și câte 1 din marile zone ale țării.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 2 melodii din zona folclorică a jud. Cluj și 2 din marile zone ale țării.

Material pentru examen: noțiuni teoretice însușite pe parcursul anului școlar, 1 melodie din zona folclorică a jud. Cluj, 2 din marile zone ale țării.

 

ANUL II

– Organizarea clasei. Recapitularea materialului parcurs în anul I.
– Ritmul eterogen – măsurile de 5, 7, 8, 9, 10 și 11 timpi. Ritmuri specifice și piese instrumentale populare dezvoltate pe cadrul măsurilor compuse eterogen.
– Aplicații practice ale ritmurilor eterogene parcurse.
– Modulația – principi
– inflexiunea modulatorie
– modulația definitivă
– Modulația diatonică, cromatică și enarmonică.
– Noțiuni de armonie (tonală și modală).

Repertoriu: 3 melodii din zona folclorică a jud. Cluj și câte 1 din marile zone ale țării.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 2 melodii din zona folclorică a jud. Cluj și 2 din marile zone ale țării.
Materiai pentru examen: noțiuni teoretice însușite pe parcursul anului școlar, 2 melodii din zona folclorică a jud. Cluj, 2 din marile zone ale țării.

 

ANUL III

– Organizarea clasei si recapitularea materialului parcurs in anii precedenti.
– Acompanierea unor piese vocale.
– Aprofundarea specificului folcloric zonal sub toate aspectele: ritmic, melodic, armonic, interpretativ.
– Notele melodice ornamentale: apogiatura, mordentul, grupetul, trilul.
– Realizarea artistico-autentică a unor piese instrumentale.
– Realizarea artistico-autentică a unor dansuri populare.

Repertoriu: 5 melodii din zona folclorică a jud. Cluj și 2 din marile zone ale țării.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 3 melodii din zona folclorică a jud. Cluj și 2 din marile zone ale țării.

Material pentru examen: 3 melodii din zona folclorică a jud. Cluj, 1 din marile zone ale țării.