|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs INIȚIERE FANFARĂ

Durata studiului:  3 ani

Pe parcursul orelor de predare şi studiu se va urmări însuşirea următoarelor cunoştinţe:

ANUL I

–         Recapitularea unor cunoştinţe de teorie – solfegiu; calităţile sunetului, definirea unor noţiuni: scară, gamă; treptele gamei, identificarea tonalităţilor după armuri; intervalele, modurile de concepere ale acestora, intervale consonante, disonante şi neutre, relaxante şi tensionate.

–         Exercitii pentru dezvoltarea tehnicii instrumentale

–         Studiul ritmului binar şi ternar

Material obligatoriu de parcurs în timpul anului: game, studii, piese de muzică cultă şi populară.

Material pentru examen : 2 studii, 3 piese muzică cultă.

 

Bibliografie:

–         Imnul de Stat al României

–         Sunetul fanfarei – H. Aedeleanu

–         Broşura Cântece patriotice şi ostăşeşti

–         Deşteaptă-te române – Anton Pann

–         Marşul lui Iancu

–         Constantin Fanciali – Metoda pt. Ansamblul de fanfară, vol I

 

ANUL II

–         Recapitularea cunoştinţelor dobândite în anul I

–         Exerciţii de tehnică instrumentală: diviziuni excepţionale ale valorilor ternare (triolet, cvintolet, sextolet); diviziuni excepţionale ale valorilor binare (duolet, cvartolet)

–         Intonarea gamelor majore şi minore până la 3 alteraţii.

Material obligatoriu de parcurs în timpul anului: game, studii, piese de muzică cultă şi populară.

Material pentru examen : game până la 3 alteraţii, 2 studii, 4 piese factură diferită.

 

Bibliografie:

–         Ciprian Porumbescu – E scris pe tricolor unire

–         I.C.Brătianu – Imnul Eroilor

–         Constantin Fanciali – Metoda pt. Ansamblul de fanfară, vol I

–         P.I.Ceaikovski – Fodora

ANUL III

–         Recapitularea cunoştinţelor dobândite în anul II

–         Exerciţii de tehnică instrumentală: sincopa şi contratimpul

–         Intonarea gamelor majore şi minore până la 5 alteraţii.

Material obligatoriu de parcurs în timpul anului: game şi arpegii pe toată întinderea instrumentelor, studii, pasaje cromatice, piese de muzică cultă şi populară.

Material pentru examen : participarea într-un concert public având un repertoriu cu piese de factură diferită (marşuri, valsuri, polci, sârbe, hore etc.)

Bibliografie:

–         Ciprian Porumbescu – 1 Mai

–         I.C.Brătianu – Pui de lei

–         Constantin Fanciali – Metoda pt. Ansamblul de fanfară, vol I

–         Fr. Chopin – Marş funebru

–         H. Ardeleanu – Melodiile operetei

–         I.Ivanovici – Valurile Dunării

–         Culegerea „Muzică pentru fanfară”, Buc.,1969.