|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs CERAMICĂ

Durata studiului: 3 ani

 

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanţi se asigură însuşirea unor cunoştiinţe de bază de natură teoretică şi practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic şi tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalităţii artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul/profesorul va acorda toată atenţia individualităţii elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesionale sub care se prezintă cursanţii şcolilor de arte, plecând de la experienţa culturală şi artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluţia lor diversificată, în funcţie de datele lor personale aplicând o metodică simplă, elastică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

 

ANUL I

 

 • Stabilirea unor noţiuni introductive despre limbajul plastic: punctul, linia, suprafaţa, forma, culoarea, mişcarea, plastic-decorativ etc.
 • Noţiuni teoretice :
  • Noţiuni despre ceramica populară, ceramica cultă
  • Tipologia ceramicii determinată de zonele etnografice
  • Centre specializate
  • Formă, ornamentaţie, tehnici de execuţie
 • Practică:
  • Noţiuni despre materiile prime folosite în ceramică
  • Prepararea materialului de lucru
  • Modelarea la roata olarului
  • Modelarea liberă din columbini
  • Modelare elemente decorative
  • Modele de ornamente, tipuri de compoziţie decorativă

 

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Culoarea ca şi expresivitate în arta aplicată (specifialitatea ceramică)
 • Relaţia formă/ornament
 • Noţiuni tehnice şi ornamentale

 

ANUL II

 

 • Recapitularea noţiunilor din anul I
 • Noţiuni teoretice :
  • Noţiuni despre ceramica populară, ceramica cultă
  • Tipologia ceramicii determinată de zonele etnografice
  • Formă, ornamentaţie, tehnici de execuţie
  • Utilitar-decorativ
  • Reprezentări grafice de obiecte de uz casnic sau ambientale etc.
 • Practică:
  • Adaptarea tehnicilor tradiţionale la confescţionarea produselor
  • Fasonarea produselor de ceramică, pregătirea suprafeţelor pentru decor
  • Fasonarea plastică
  • Turnarea în forme de ipsos
  • Valorificarea principiilor tradiţionale în obiecte  ceramice moderne
  • Obiecte de serie mică sau unicat, seturi, servicii etc.

 

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Culoare  şi expresivitate în ceramică, relaţia funcţie-decor
 • Noţiuni tehnice şi ornamentale

 

ANUL III

 

 • Recapitularea noţiunilor din anul II

 

 • Noţiuni teoretice :
  • Formă, ornamentaţie, tehnici de execuţie, angobe, glazuri etc.
  • Ceramica ca şi obiect decorativ de artă
  • Ceramica utilitară de serie sau unicat, ceramică pentru spaţii exterioare
 • Practică:
  • Ceramica monumentală
  • Structuri modulare ceramice
  • Mozaicul
  • Plăci decorative ceramice
  • Plastica liberă

 

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie sa cunoască următoarele:

 • Culoare şi expresivitate în arta ceramicii (artă a focului)
 • Contrastele cromatice, relaţia formă/decor/utilitate
 • Noţiuni tehnice şi ornamentale

 

BIBLIOGRAFIE :

FLOREA Gelu – CERAMICA PICTATĂ. Artă, meştesug şi societate în Dacia preromană (sec. I î.e.n. – I e.n.)

Banateanu Tancred, Catalogul Muzeului de Arta Populara al RPR, Bucuresti, 1957;

 

Bobu Florescu Florea, Petrescu Paul, Arta Populara Româneasca, Editura Academiei RSR,

Bucuresti, 1970;

 

Dumitrescu Vladimir, Arta culturii Cucuteni, Editura Meridiane, Bucuresti, 1979;

 

Leibl, F., Sticla, ceramica de menaj si email, Editura Tehnica, Bucuresti, 1964;

 

Peterson, Susan, Handwerk und Kunst der Keramik, London, Calman and King Limited, 1999;

 

Blondel, Nicole, Ceramique, vocabulaire technique, Paris, Centre des monuments nationaux,

Éditions du patrimoine, 2001;

 

Huyghe, René, Puterea imaginii, Editura Meridiane, Bucureti, 1971;

 

Huyghe, René, Formes et forces, Flamarion, Paris, 1971;

 

Read, Herbert, Semnificatia artei, Editura Meridiane, Bucuresti, 1969;