|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs ARTĂ DECORATIVĂ

Durata studiului: 3 ani

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanţi se asigură însuşirea unor cunoştiinţe de bază de natură teoretică şi practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic şi tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalităţii artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul/profesorul va acorda toată atenţia individualităţii elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesionale sub care se prezintă cursanţii şcolilor de arte, plecând de la experienţa culturală şi artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluţia lor diversificată, în funcţie de datele lor personale aplicând o metodică simplă, estetică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

 

ANUL I

– Desen – Mijloace de exprimare artistică: linie, punct, pată.

Compoziția tipuri de compoziție (închisă, deschisă, ritmică, statică, dinamică, simetrică, asimetrică, cu centru de interes)

Elemente și principii ale Artei decorative: compoziția plastică, compoziția decorativă.

Definiția Artelor decorative, Arte textile, Arta ceramicii și sticlei. Design.

Stilizarea formelor vegetale. Simboluri. Arte tradiționale

– Culoare – Contrastele cromatice: Contrastul culorilor principale

Contrastul de cantitate

Contrastul de Calitate

Contrastul simultan

Contrastul cald-rece

Contrastul clar-obscur

– Armonii cromatice

– Meșteșug, artizanat, lucru manual.

– Kitsch.

Manualitate – creearea obiectelor din materiale diferite. Obiect decor sau utilitar.

PENTRU EXAMEN

Prezentarea unui panou decorativ în care se întâlnesc principiile încadrării artistice. Se urmărește compoziția, asocierea de materiale, proporțiile.

 

ANUL II

Recapitularea cunoștințelor din anul I

Tehnici de vopsire a materialelor, imprimare tehnica Batique

Arte textile. Tipuri de țesături, ce reprezintă Bass-Lisse și Haute-Lisse, precum și alte tehnici artistice.

Materiale utilizate în Arta decorativă și utilitară. Coloranți de vopsire

Quilling

PENTRU EXAMEN

Creearea unui obiect decorativ sau panou care să atește cunoștințele învățate în decursul anului

 

ANUL III

Recapitularea cunoștințelor din anii precedenți.

Elemente decorative, pentru pictură pe sticlă și ceramică.

Istoria bijuteriilor.

Aranjamente florale de sezon și evenimente.

Tehnici de lucru pentru pictura abstractă, colaje artistice, materiale diferite, lucrări tridimensionale.

PENTRU EXAMEN

Creearea obiectelor din hârtie, carton, plastic, sfoară, lemn, orice materiale din care se poate realiza un obiect decorativ sau utilitar. Obiectul sau panoul decorativ trebuie să întrunească regulile compoziției decorative, asocieri de materiale, proporții corecte și estetica de produs

 

BIBLIOGRAFIE

– Arnheim Rudolf, Arta și percepția vizuală, Editura Meridiane, Bucuresti 1979;

– Arnheim Rudolf, Forța centrului vizual, Editura Meridiane, Bucuresti 1995;

– Meyer Francz – Ornamentica, vol I şi II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988,

– Popescu Mircea ş.a. Dicţionar de artă, vol. I şi II.,  Editura Meridiane, Bucureşti, 1995

– Berger Rene, Artă și comunicare, Editura Meridiane, București, 1976

– Berger Rene, Mutația semnelor, Editura Meridiane, București, 1978

– L’encyclopedie de la decoration”vol I şi II, Marabout Service, Pris, 1964.