|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs DECORAȚIUNI INTERIOARE

Durata studiului: 3 ani

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanţi se asigură însuşirea unor cunoştiinţe de bază de natură teoretică şi practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic şi tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalităţii artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul va acorda toată atenţia individualităţii elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesională sub care se prezintă cursanţii şcolilor de arte, plecând de la experienţa culturală şi artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluţia lor diversificată, în funcţie de datele lor personale aplicând o metodică simplă, estetică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

 

ANUL I

 • Stabilirea unor noţiuni introductive de design şi decoraţiuni de interior
 • Desenul artistic:
  • Construcţia corpurilor geometrice poliedrice (cub, piramidă, prismă), corpurilor de rotaţie ( cilindru, con, sferă), draperie
  • Linie, punct, pată
  • Valoraţia şi probleme de clar-obscur, scări valorice, lumină umbră , dominantă tonală
  • Paginaţie, construcţie, geometrizarea formelor
  • Reprezentarea spaţiului cu un singur punct de fugă şi cu două puncte de fugă – interior
  • Drapaj
  • Tehnici de lucru – colaj, imprimeu, şablon, etc.
 • Compoziţia :
  • Organizarea suprafeţei, ritm, echilibru, centru de interes
  • Compoziţii; tipuri de compoziţii
  • Relaţia linie-spaţiu, linie-pată-punct-suprafaţă
 • Culoarea :
  • Spectrul solar, culori primare, binale, nuanţe, contraste cald-rece, complementare, simultan
  • Contraste şi armonii cromatice
  • Iluzii cromatice şi spaţiale
  • Noţiuni psihologia culorii
  • Noţiuni de Istoria Artei

 

 • Noţiuni de tehnica aplicată în decoraţiuni interioare
  • Noţiuni despre tipuri de case: constructie şi iluminat
  • Realizarea decoraţiunilor de Crăciun
  • Tipuri de materiale textile folosite în amenajările interioare
  • Realizarea modelelor de imprimeu
  • Panouri decorative, delimitări de spaţiu, pardoseli, etc.
  • Stilul Eco şi Shabby Chic

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie să realizeze obiecte în stilul ales. Din această lucrare finală trebuie să reiasă că ei au următoarele cunoştiiţe despre:

 • Construcţia corpurilor geometrice
 • Noţiuni de perspectivă
 • Paginaţie
 • Noţiuni de volumetrie
 • Principiile structurii unei spaţiu inchis
 • Noţiuni de amenajare de interior

 

ANUL II

 • Recapitularea noţiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziţie, culoare, tehnici grafice din anul I
 • Plan scară 1:50
 • Secţiune schiţe
 • Efecte spaţiale şi cromatice, posibilitate de corectare optică
 • Tipuri de mobilier
 • Perspectiva, prim-plan, plan secund, adâncime şi valoarea expresivă a mijloacelor plastice în sugerarea acesteia
 • Noţiuni de ergonometrie şi antropometrie
 • Plan locuinţă vestibule, cu mobilier şi decor, plan dormitor, plan cameră de zi, plan baie, plan cameră copii
 • Noţiuni de istorie a artei: Renaştere, Baroc, Art Noveau, Industrializarea, sec. XX arta interiorului
 • Documentare stil
 • Elemente decorative (tehnici)

 

PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie să realizeze un obiect de interior, unicat. Din această lucrare finală trebuie să reiasă că ei au următoarele cunoştiiţe despre:

 • Compunerea suprafeţei
 • Noţiuni de perspectivă
 • Paginaţie
 • Perspectivă

 

ANUL III

 • Recapitularea noţiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziţie, culoare din anul II

 

 • Posibilităţi de legătură între spaţii
 • Spaţii cu funcţiuni speciale: mansarde, sere, poduri, etc.
 • Elemente de reprezentare a spaţiului: perdele, covoare, jaluzele, accesorii textile
 • Stiluri de interior – modele de stil
 • Strucutri de umbrire

PENTRU EXAMEN PENTRU EXAMEN cursanţii trebuie să realizeze o amenajare de interior (schiţe, plan, decoraţiuni, stil). Din această lucrare finală trebuie să reiasă că ei au următoarele cunoştiiţe despre:

 • Reprezentarea unui spaţiu amenajat
 • Compoziţie
 • Perspectivă

 

BIBLIOGRAFIE

Arnheim Rudolf, Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti 1979;

Arnheim Rudolf, Forta centrului vizual, Editura Meridiane, Bucuresti 1995;

MEYER, Francz Ornamentica, vol I şi II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988,

“L’encyclopedie de la decoration vol I şi II, Marabout Service, Pris, 1964.

POPESCU; Mircea ş.a. – Dicţionar de artă, vol. I şi II.,  Editura Meridiane, Bucureşti, 1995,