|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs CANTO

Durata studiului 3 ani

Studiul canto-ului în şcolile de arte se referă la toate domeniile artei cântului: canto clasic, muzică populară, muzica uşoară, jazz, muzică religioasă.

Procesul educaţional se desfăşoară în scopul pregătirii  şi perfecţionării viitorilor interpreţi vocali. Baza studiului este aceea clasică în formarea artistului cântăreţ şi constă în pregătirea muzicală ( teoretică şi practică):

–        însuşirea unei temeinici tehnici vocale corespunzătoare cerinţelor artistice specifice genurilor muzicale

–        însuşirea unui repertoriu variat şi bogat în conţinut, corespunzător sarcinilor educative şi exigenţelor artistice actuale

–        realizării artistice, interpretării valoroase care să reliefeze personalitatea fiecărui cursant-interpret

–        organizarea de mici formaţii (duete, terţete, cvartete, grupuri vocale) în vederea formării deprinderilor şi gustului de a cânta în ansamblu

Indiferent de genul de muzică abordat, cursanţii trebuie să-şi însuşească temeinic, prin exerciţii permanente următoarele cunoştinţe: respiraţia costo-diafragmatică, lejeritatea muşchilor faciali, ai gâtului şi maxilarului precum şi stăpânirea muşchiului limbii în timpul cântului, emisia corectă a vocalelor şi consoanelor, frazarea, dicţia, intonaţia justă, expresivă, omogenă etc.

Expertul-coordonator de curs are rolulul principal în  cadrul procesului de instruire şi de educaţie, ajutat fiind de corepetitor. El trebuie să asigure îndrumarea cursanţilor pentru însuşirea tehnicii vocale, dezvoltarea sensibilităţii artistice şi cunoaşterea aprofundată a diverselor genuri, stiluri şi epoci de creaţie prin recomandarea unui repertoriu cu reale valenţe educative şi instruire profesională.

 

Program cadru

 

–        1 oră săptămânal – 32 de ore anual

–        1/2 oră corepetiţie –  16 ore anual

–        aplicaţii practice la dipoziţia expertului coordonator

 

ANUL I

 

–        Organizarea clasei (stabilirea orarului, planificarea elevilor pe zile şi ore), asigurarea condiţiilor optime pentru studiu

–        Clasificarea vocilor (cunoaşterea posibilităţilor fiziologice, fonatorii) după cele trei criterii de bază: intensitate, înălţime, timbru

–        Respiraţia. Aparatul respirator. Respiraţia corectă unică, respiraţia costo-diafragmatică

–        Componenţa, funcţionarea şi igiena instrumentului vocal uman. Fiziologia fonaţiei- vocea. Interdependenţa între respiraţie şi fonaţie

–        Se va urmări deschiderea corectă (ovală) a gurii, poziţia corectă (plană) a limbii, locul unde sunt amplasate sunetele

–        Aparatul fonator (transformarea coloanei de aer în sunet)

–        Aparatul rezonator (amplificarea sunetului larigian), rolul rezonatorilor

–        Exerciţii tehnice respiratorii şi vocale (vocalize)

–        Vocea din punct de vedere fiziologic, producerea vocii, explicarea şi găsirea punctului de impostaţie, noţiuni privind atacul şi emisia. Explicarea defectelor vocale care apar prin nerespectarea impostaţiei (vocea tremurată,  vocea nazală, vocea inegală, vocea tubată)

–        Flexibilitatea  sunetelor, a emisiei vocalelor, procedee tehnice de rotunjire a vocalelor. Se va urmări rotunjirea tuturor vocalelor după un tipar unic, vocala „A”

–        Egalizarea registrelor  printr-o susţinere corectă a sunetelor pe tot parcursul frazei muzicale

–        Rolul auzului în cânt. Corelaţia auz-voce. Corelaţia elev-corepetitor

–        Iniţierea în diverse stiluri muzicale, interdependenţa între marile epoci ale muzicii

–        Studii – repertoriu specific

–        Iniţiere teorie muzicală (portativ, cheia sol ; note muzicale etc.)

–         Cunoaşterea măsurilor de 2, 3, 4, 6 timpi

–        Cunoaşterea şi executarea valorilor de note: nota întreaga, doimea, pătrimea, optimea şi şaisprezecimea.

–        Cunoaşterea semnelor de alteraţie (diez, bemol, becar)

–         Formule ritmice (anapest, dactil, triolet)

–         Dicteu ritmic

 

Material minim de parcurs în timpul anului:

A)      . Canto clasic

4-–6 studii (vocalize), 1 lied românesc, 1 lied romantic, 1-2 arii preclasice, 1-2 arii de operă/operetă/canzoneta

Material pentru examenul de an: 1 studiu, 1 lied, 1 arie

B)      . Muzică uşoară

4-–6 studii ( vocalize), 10 piese de gen

Material pentru examenul de an: 1 studiu (vocalize), 2 piese (din repertoriul românesc şi internaţional)

C). Muzică populară

4-–6 studii (vocalize), 10 cântece din zonă ( baladă, doină, cântece propriu-zise, cântece de joc)

Material pentru examenul de an: 1 baladă sau doină, 1-2 cântece ritmate

Costum popular zonal obligatoriu.

D) Muzică religioasă şi Jazz repertoriu şi materialul de examen este stabilit de coordonatorul cursului.

ANUL  II

 

–        Organizarea clasei (stabilirea orarului, planificarea elevilor pe zile şi ore), asigurarea condiţiilor optime pentru studiu

–        Recapitularea cunoştinţelor din anul I, verificându-se astfel valoarea calitativă a deprinderilor dobândite

–        Verificarea funcţionării corecte a aparatului respirator prin exerciţii susţinute de respiraţie

–        Verificarea aparatului fonator urmărindu-se în special emisia vocală, locul unde sunt plasate vocalele şi consoanele prin exerciţii tehnice vocale

–        Egalizarea registrelor din punct de vedere al emisiei şi susţinerii diafragmei, lucru care va asigura sănătatea organelor vocale şi durabilitatea glasului

–        Se va urmări cu atenţie rezolvarea pasajelor prin vocalize speciale

–        Lărgirea ambitusului vocal cu sunete corect emise

–        Interdependenţa dintre aparatul respirator şi aparatul fonator, adaptarea perfectă a fonaţiei după respiraţie şi invers cu ajutorul exerciţiilor tehnice respiratorii şi vocale

–        Flexibilitatea sunetelor, baza studiului de agilitate. Se va urmări reducerea diferenţei dintre vocale avându-se în vedere rotunjirea tuturor după un tipar unic, vocala „A”

–        Acordarea unei atenţii primordiale în execuţia ritmurilor şi intervalurilor mai complexe (înlănţuiri de intervale, de ritmuri, accente pe toata întinderea vocii)

–        Amplificarea studiului intensităţii (crescendo-decrescendo) pe fraze muzicale lungi, nuanţe, urmărindu-se funcţionarea corectă a oscilaţiei respiratorii- fonaţie. Se va ţine seama de puterea vocii, timbru, penetraţia vocii

–        Dezvoltarea gândirii muzicale

–        Folosirea de procedee tehnice în interpretare (respiraţii liniştite-accelerate, colorarea vocalelor, accente, portamente, glissando-urile, filajul etc).

–        Se va studia ţinuta scenică şi mimica (poziţia corectă în faţa publicului, privirea corectă, poziţia mâinilor, importanţa expresiei feţei)

–        Corelarea între ţinuta scenică şi tehnica vocală însuşită

–        Exerciţii tehnice corespunzătoare – piese

–         Cunoaşterea intervalelor muzicale

–         Reproducerea şi recunoaşterea intervalelor muzicale

 

Material minim de parcurs în timpul anului:

A)      . Canto clasic

5-7 studii (vocalize), 2 lied-uri româneşti, 2 lied-uri romantice, 2 arii preclasice, 1 romanţă, 2 arii de operă/operetă/canzoneta, duet

Material pentru examenul de an: 1 studiu, 1 lied, 2 arii

B)      . Muzică uşoară

5-7 studii ( vocalize), 12 piese de gen

Material pentru examenul de an: 1 studiu (vocalize), 3 piese (din repertoriul românesc şi internaţional)

C). Muzică populară

5-7 studii (vocalize), 12 cântece din zonă ( baladă, doină, cântece propriu-zise, cântece de joc, 2 piese din alte zone folclorice), 1 romanţă

Material pentru examenul de an: 1 doină, 1 baladă, 2 cântece ritmate

Costum popular zonal obligatoriu.

D) Muzică religioasă şi Jazz repertoriu şi materialul de examen este stabilit de coordonatorul cursului.

 

ANUL III

 

–        Organizarea clasei (stabilirea orarului, planificarea elevilor pe zile şi ore), asigurarea condiţiilor optime pentru studiu

–        Recapitularea cunoştinţelor din anul II, verificându-se astfel valoarea calitativă a deprinderilor dobândite, ţinându-se cont de tehnica predată anterior: respiraţie, emisie, dicţie, interpretare, estetică

–        Studiu pe toată întinderea vocii, lărgirea ambitusului

–        Perfecţionarea dicţiei

–        Se va urmări o articulaţie şi dicţie corectă acolo unde este necesară rezolvarea defectelor de dicţie „sâsâ”-itul, „rârâ”-itul, lalaţiunea

–        Studiu privind gradarea nuanţelor, filaje, portamente la diferite intervale

–        Importanţa excutării corecte a expresivităţii pe care o dau interpretării. Se va urmări funcţionarea corectă a inspiraţiei. Emiterea şi plasarea corectă a sunetelor

–        Rezolvarea altor probleme de: flexibilitate, agilitate, intensitate, susţinere pe toate vocalele şi grupuri de consoane cu vocale,  pe toată întinderea vocii

–        Aprofundarea în ceea ce priveste modalitatea de a asculta muzica

–        Formarea şi dezvoltarea tânărului interpret privind raportul dintre elementul raţional şi cel emoţional, precum şi sinceritatea redării în muzică

–        Relaţia de colaborare între interpret şi corepetitor, crearea responsabilităţii

–        Complexitatea dezvoltării artistice a cursantului: expresivitate, mimică, gestică, mişcare scenică, folosirea microfonului, ţinuta scenică, colaborarea cu orchestra  într-un cuvânt, estetica

–        Formarea deprinderii de a cânta cu negative (muzică uşoară şi muzică populară)

–        Exerciţii tehnice respiratorii şi vocale

–        Exerciţii de atac, staccato, marcato

–        Exerciţii tehnice corespunzătoare-piese

–        Perfecţionarea gândirii şi memoriei muzicale

–         Familiarizarea cu conţinutul unei partituri

–         Dicteu melodic

–         Solfegiu

Material minim de parcurs în timpul anului:

A)      . Canto clasic

6-8 studii (vocalize), 2 lied-uri româneşti, 2 lied-uri romantice, 2 arii preclasice, 2 romanţe, 4 arii de operă/operetă/canzoneta, duet

Material pentru examenul de an: 1 studiu, 2 lied-uri, 3 arii, 1 romanţă

B)      . Muzică uşoară

6-8 studii ( vocalize), 15 piese de gen

Material pentru examenul de an: 1 studiu, 4 piese (din repertoriul românesc şi internaţional)

C). Muzică populară

6-8 studii (vocalize), 15 cântece din zonă ( baladă, doină, cântece propriu-zise, cântece de joc, 5 piese din alte zone folclorice), 2 romanţă

Material pentru examenul de an: 1 doină, 1 baladă, 3 cântece ritmate (2 din zonă, 1 din altă zonă)

Costum popular zonal obligatoriu.

D) Muzică religioasă şi Jazz repertoriu şi materialul de examen este stabilit de coordonatorul cursului.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

Canto clasic:

Lieduri: F.Schubert,J. Haydn, E. Grieg, W.A.Mozart, J. Brahms, G. Faure, G. Enescu, T. Brediceanu, T. Jarda, P. Constantinescu, D. Gheciu

Arii preclasice: G. Carissimi, A. Scarlatti, G. Paisiello, G. Mercadante, A.Lotti, T. Giordano, G. Caccini, H. Purcell

Arii din opere: W.A.Mozart, L. V. Beethoven, G. Donizetti, G.Verdi, G. Rossini, R. Strauss, H. Berlioz, A. Dvorak, Ch. Gunod, B. Smetana

Arii din operete: Fr. Lehar, Kalman, G. Dendrino, J. Strauss, F. Schubert

Muzică uşoară:   Creaţiile compozitorilor români şi melodii din creaţia internaţională

Muzică populară:

–        Culegeri de texte literare folclorice

–        Culegeri de folclor din diferite zone folclorice

–        Culegeri de cântece tradiţionale şi melodii ale rapsozilor populari

–        Preluări din repertoiul marilor interpreţi de muzică populară din diferite surse: CD-uri, imprimări radio-Tv.

–        Culegeri proprii de la bătrânii şi creatorii populari ai satelor

 

Repertoriu rămâne la aprecierea coordonatorului de curs, în funcţie de posibilităţile cursantului.