|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs IMPROVIZAȚIE JAZZ

Durata studiului:  3 ani

Pe parcursul orelor de predare şi studiu se va urmări însuşirea următoarelor cunoştinţe:

ANUL I

–         Recapitularea unor cunoştinţe de teorie – solfegiu; calităţile sunetului, definirea unor noţiuni: scară, gamă, mod; treptele gamei, identificarea tonalităţilor după armuri; intervalele, modurile de concepere ale acestora, intervale consonante, disonante şi neutre, relaxante şi tensionate.

–         Ce se înţelege prin improvizaţie  şi ce se cere instrumentistului improvizator.

–         Bazele construcţiei acordurilor; trisonul; tipurile de trison; trisonul de suspensie; acordul de sextă mare; cifrajul propriu-zis;

–         Acordurile de 4 sunete; tipurile, alcătuirea şi cifrarea lor; tipurile de septimă care apar în gamele naturale.

–         Modurile gamei majore; cele trei sisteme de concepere a modurilor, prin amplasarea semitonurilor, găsirea armurii tonalităţii din care derivă modul, modificările armurii unei game majore sau minore pentru a obţine modul dorit.

–         Relaţiile acord – mod; trepte ce trebuie evitate şi trepte pe care se recomandă începerea frazei improvizatorice în fiecare din cele 7 moduri greceşti.

–         Bazele substituţiei şi funcţiunii acordurilor în gama majoră naturală, minoră naturală şi melodică.

–         Progresia V-I, progresia II-V-I în gamele majore şi minore;

–         Progresii II-V-I hibrid, progresii în lanţ ascendente şi descendente la interval de semiton, ton, terţă mică; progresii V-I în lanţ ascendent şi descendent la interval de ton, terţă mică, terţă mare  şi cvartă mărită.

–         Progresii inverse, extensia progresiei II-V-I prin includerea treptelor III şi VII; progresii în lanţ VII-II-V-I şi III-VI-II-V-I ascendente şi descendente la interval de semiton, ton, terţă mică şi cvartă mărită.

–         Extensia acordurilor de 4 sunete prin adăogarea treptelor impare 9, 11, 13.

 

Examen : Se va constitui din execuţia a una sau două piese de dificultate medie din repertoriul românesc şi internaţional bazate pe progresii II-V-I de diverse tipuri. Piesele vor fi prezentate după tiparul clasic: tem㠖 improvizaţie – temă, din improvizaţie reieşind că, cursantul stăpâneşte cifrajul, tipurile de acorduri şi modurile.

 

ANUL II

–         Modurile gamei minore melodice; tipurile de acord de 4 sunete ce apar pe minorul melodic ascendent şi minorul natural descendent.

–         Policordurile; simbolurile de policord care indică o inversiune.

–         Scale; scala cromatică, scala de tonuri întregi hexagonală, scala augmentată, scala diminuată.

–         Scale pentatonale. Pentatonul major, minor, pentatonale sintetice, scala de blues.

 

 

Examen: Se va constitui din execuţia a două piese de dificultate ridicată, cu armonii complexe din repertoriul românesc şi internaţional, care să includă: policorduri, modulaţii prin funcţii duble, schimbare de calitate şi acorduri împrumutate. Piesele vor conţine substituţii de triton şi dominante secundare, iar improvizaţia va utiliza pe lângă modurile greceşti şi pe cele ale minorului melodic, scale simetrice şi pentatonice. Piesele executate  vor fi de o durată mai mare din punct de vedere al improvizaţiei şi va avea alcătuirea clasică: tem㠖 improvizaţie – temă.

 

 

ANUL III

–         Acordurile de alcătuire şi legare de 3 note în cele 5 tipuri de acorduri; alcătuirea acordurilor de 5 note prin alterarea treptelor V şi IX; acorduri cu alcătuiri mixte de cvarte şi terţe ale celor 5 tipuri de acorduri.

–         Caracteristicile be-pop-ului din punct de vedere al tempo-ului, ritmului armonic, tipurilor de progresii, structurii acordurilor.

–         Blues-ul, analiză formei; Polivalenţa ritmică a blues-ului; scala de blues

–         Progresii de blues netradiţionale; blues-uri în măsuri ternare; blues-uri de 16 măsuri.

–         Jazz-ul modal; melodia, armonia şi ritmul în jazz-ul modal.

–         Gamele pentatonale în jazz-ul modal

–         Jazz-ul contemporan

–         Jazz-ul de formă liberă

 

Examen: În cadrul examenului de finalizare a cursului, cursanţii vor executa, după tiparul: tem㠖 improvizaţie – temă, fiecare câte 4 piese: tip standard, tip be-pop, blues şi tip baladă, improvizaţia reflectând şi munca individuală a cursantului de a extrage după benzi teme, fraze arhetip sau formule. Examenul se va da în cadrul unor formaţii mici alcătuite din secţie ritmică, secţie armonică-ritmică şi melodică, după modelul următor: expunerea temei în colectiv, improvizaţii individuale şi teme în colectiv.