|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs DANS CLASIC

durata cursului 5 ani

Dansul clasic urmăreşte formarea şi perfecţionarea „instrumentului corpul uman prin însuşirea şi stăpânirea diferitelor sale mişcări, cu scopul atingerii obiectivelor finale – desăvârşirea tehnică şi interpretativă. Fiecare mişcare are o denumire specifică, în limba franceză, care trebuie cunoscută, înţeleasă şi însuşită de către cursant.

Programa celor 5 ani de studiu urmăreşte formarea plasamentului corect, răsucirea – poziţia en dehors, coordonarea corpului cu mişcările braţelor, capului şi a picioarelor, însuşirea corectă a elementelor de tehnică specifică (sărituri, rotaţii, mişcări „en pointe”), dobândirea echilibrului, flexibilitatea articulaţiilor, forţa şi elasticitatea musculară, dezvoltarea rezistenţei la efortul muscular şi respirator, formarea şi dezvoltarea calităţilor fizice, ţinând cont de particularităţile anatomo – fiziologice ale cursanţilor. Mişcările de bază se învaţă şi se studiază în primii ani de studiu şi se reiau progresiv (gradual, după principiul de la uşor la greu, de la simplu la complex), la un nivel mai avansat, în anii următori, adăugându-se permanent noi elemente tehnice şi interpretative.

 

AN I

Primul an de studiu are ca scop plasarea corpului şi membrelor în tiparele specifice dansului clasic.

Exerciţiile se studiază în primele luni cu faţa la bară apoi se va trece la executarea lor cu o singură mână la bară, iar când cursanţii au asimilat exerciţiile de la bară, acestea vor fi studiate şi la centrul sălii. Tempourile muzicale vor fi mai lente în acest an.

–          punctele de orientare

–          poziţiile picioarelor şi braţelor

–          exerciţii la bară şi centrul sălii (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, battement fondu, battement frappé, rond en l’air, battement releve lent şi battement developpé, petit battement sur le cou de pied, grand battement jeté / sărituri allegro, paşi de legătură  / detourne / port de bras / cambre / poz. croisé, effacé, ecarté, arabesque).

–          repertoriu (bazat pe cele învăţate)

 

Examen: 1 dans compus din elementele studiate (pe muzică de polka, marş, vals etc.)

 

AN II

În acest an se va urmări dezvoltatea forţei fizice, însuşirea corectă a mişcărilor, plasarea corectă a corpului, coordonarea braţelor, capului şi a picioarelor, se introduc mişcările pe demi pointe (la bară / şi echilibru la exerciţiile de la mijloc), a adagio-ului elementar şi a întoarcerilor pe două picioare.

 

–          recapitularea noţiunilor din primul an

–          exerciţii la bară şi centrul sălii (studii, sărituri allegro, paşi de legătură şi avânt, rotaţii, port de bras, cambre)

–          repertoriu (bazat pe cele învăţate)

 

Examen: 1 – 2 dansuri bazate pe elementele învăţate în cei doi ani de studiu (pe muzică aleasă de coordonator)

 

 

AN III

Se pune accent pe coordonarea mişcărilor între corp, braţe şi cap, expresivitatea pozelor la mişcările de adagio şi allegro, se introduce demi pointe-ul la exerciţiile de la centrul sălii, începe învăţarea săriturilor pe un picior, a bateriilor şi a prep. la pirouettes en dehors şi en dedans.

 

–          recapitularea noţiunilor din anii anteriori

–          exerciţii la bară şi centrul sălii, sărituri allegro, paşi de legătură şi avânt, rotaţii, port de bras, şi mişcări en-pointe

–          repertoriu

 

Examen: 1 – 2 dansuri (bazate pe elementele învăţate în anii anteriori / adaptare din balete: ex. vals – „Spărgătorul de nuci”, „Coppélia„ sau polka – „Sylvia” etc.)

 

 

AN IV

Se pune accent pe dobândirea echilibrului, pe însuşirea mişcărilor pe demi-pointe în poze mari, se începe pregătirea turaţiei şi a bateriilor.

 

–          recapitularea noţiunilor din anii anteriori

–          exerciţii la bară şi centrul sălii, sărituri allegro, paşi de legătură şi avânt, rotaţii, port de bras, mişcări en pointe

–          repertoriu

 

Examen: 1 – 2 dansuri (concepute din elementele învăţate sau variaţii clasice adaptate).

 

 

AN V

În acest an se studiază tehnica pirouettes din diferite preparaţii, se pune accent pe coordonarea mişcărilor, se introduc forme mai complexe de adagio, cu schimbarea tempo-ului în cadrul combinaţiilor. Cea mai mare parte a cursului ve fi acordată exerciţiilor la centrul sălii.

 

–          recapitularea noţiunilor din anii anteriori

–          exerciţii la bară şi centrul sălii, sărituri allegro, paşi de legătură şi avânt, rotaţii, port de bras, mişcări en pointe

–          repertoriu

 

Examen: o variaţie clasică sau un dans de caracter dintr-un balet (adaptat la posibilităţile cursantului) – interpreţi.

un dans bazat pe elementele studiate în cei 5 ani (balet copii).

 

Programa se adaptează la clasele de balet copii, ţinând cont de vârsta şi posibilităţile fizice.