|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

ECONOMIST

CONCURS - ECONOMIST - 0,5 POST

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ,,TUDOR JARDA” cu sediul în Cluj-Napoca, Str.Fabricii de Zahăr, nr. 51 județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, perioadă determinată, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției.

 

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • Nivelul studiilor: superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
 • Vechime în muncă: min. 5 ani;
 • Absolvent/ă cu examen de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior (studii economice).

 

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SECRETARIATUL ȘCOLII PÂNĂ ÎN DATA DE 05.11.2020, ORA 12:00

 

DOSARUL VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE:

 • CERERE
 • CURRICULUM VITAE
 • COPIE CARTE DE MUNCĂ + COPIE REVISAL (conform cu originalul) – VECHIME ÎN MUNCA MIN. 5 ANI ÎN DOMENIU;
 • COPIE DUPĂ ACTELE DE STUDII CARE CERTIFICĂ CALIFICAREA ÎN DOMENIU;
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ;
 • COPIE CARTE IDENTITATE;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • DOSAR PLIC;

PROBELE CONCURSULUI SUNT:

 • PROBĂ DOSAR;
 • PROBĂ SCRISĂ;
 • INTERVIU.

TEMATICA CONCURSULUI :

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii reactualizat;
 • Legea 40/2011 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii publicat în Monitorul Oficial nr. 0225/2011;
 • Legea 500/2002 – privind finanțele publice, cu modificări și completări;
 • Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;
 • Legea contabilităţii 82/1991, actualizată;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;
 • H.G. 2139/2004 peentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 • ROF;
 • ROI;

CALENDAR:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 05.11.2020, ora 12:00.
 • Data și locul de desfășurare a concursului: Școala Populară de Arte ,,Tudor Jarda” Cluj – Napoca;
 • Proba dosar: data de 06.11.2020 orele 17:00 la sedul institutiei;
 • Proba scrisă: data de 09.11.2020, ora 12:00 la sediul instituției;
 • Rezultatele la proba scrisă se vor afișa în data de 10.11.2020, ora 16:00;
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă în data de 10.11.2020, între orele 16:00-17:00;
 • Rezultatele contestațiilor la proba scrisă în data de 11.11.2020, ora 12:00;
 • Proba practică: 12.11.2020, ora 12, la sediul instituției;
 • Rezultatele proba practica se vor afișa în data de 13.11.2020, ora 14:00;
 • Proba de interviu: 16.11.2019, ora 10, la sediul instituției;
 • Rezultatele interviului se vor afișa în data de 17.11.2020, ora 14:00;
 • Depunerea contestațiilor la proba de interviu în data de 17.11.2020, între orele 14:00-15:00;
 • Rezultatele contestațiilor la interviu vor fi afișate în data de 17.11.2020, ora 18;00;
 • Rezultatele finale vor fi afișate în data de 18.11.2020, ora 14:00.

 

Date contact: Duma Felicia, telefon: 0264-592576

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.