|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs ACTORIE

Durata cursului: 2 ani (cu posibilitatea continuării celui de-al 3-lea an de specializare)

 

ANUL I

Arta actorului.

Cursanţii vor învăţa câteva noţiuni fundamentale ce aparţin artei actorului.

1. Rolul educativ şi cultural al teatrului – pentru cursanţi şi pentru public.

– familiarizarea cu termenii şi condiţiile jocului actoricesc

– ce este spectacolul, cum arată o scenă, sacralitatea spaţiului scenic

– teatrul ca artă colectivă.

2. Investigarea aptitudinilor cursanţilor. Consemnarea calităţilor şi a defectelor cu privire la datele fizice ale lor, vorbire, comportament, temperament, dicţie, volum vocal. Corectarea atitudinii fizice defectuoase, a vorbirii, a dicţiei, a accentului regional, etc.

3. Timp de două luni se vor efectua exerciţii de acomodare cu spaţiul teatral, mişcare scenică, euritmie, expresivitate corporală.

–         Expresivitate corporală, expresivitatea mâinilor, a feţei

–         Exerciţii de mişcare scenic㠖 paşi şi atitudine pe tipologii umane

–         Exerciţii de ritm

–         Exerciţii de dicţie

–         Exerciţii de memorare

–         Exerciţii de atenţie şi coordonare cu partenerul

–         Exerciţii de gestică şi privire/ gestică şi cuvânt

–         Exerciţii de improvizaţie – impuse obiect/spaţiu/stare, exerciţii de reprezentare a diferitelor situaţii/stări/personaje/tipologii

–         Reprezentarea emoţiilor, a stărilor interioare, a sentimentelor – cu mimică facială, cu situaţie şi atitudine care duce la sentiment – memoria afectivă, emoţională

–         Delimitarea expresiei vocale – voce de cap, de piept, de abdomen

–         Exerciţii de concentrare

Comportament faţă de obiect:

–         Comportarea scenică faţă de obiectele reale

–         Comportarea faţă de obiectele imaginare

–         Justificarea poziţiei – autocontrolul

Arta vorbirii scenice: – studiul dicţiei, pronunţarea corectă a consoanelor şi a vocalelor, antrenarea maxilarului, a limbii şi a buzelor pentru rostirea corectă

Imaginaţia:

– realitatea obiectivă şi imaginaţia artistică, fantezia creatoare – improvizaţii libere pe teme impuse

Munca în echipă, pentru realizarea momentelor artistice:

–         Analiza personajului – posibilă biografie a personajului, analiză a detaliilor fizice, temperamentale şi psihice a personajului, raporturile personajului cu celelalte personaje ale piesei, precizarea ideii în care acţionează personajul, alte particularităţi în funcţie de sentimentele eroului, temperament, vârstă.

–         Ritmul acţiunii – ritmul fragmentelor piesei, criteriile acţiunii – ce fac – de ce fac – pentru ce – ce gândesc – cum fac – cum imi ating telul – cum imi conving partenerul (acţiune, motivare, mijloace).

–         Valorificarea personajului în sine – mişcarea/gestul/acţiunile fizice

–         Ritm interior şi ritm exterior

Montajul literar-muzical

Interpretarea expresivă a poemelor, a monologului, colaj, etc.

 

Examen an I:

Probe:

 • recitarea a 2 poezii de genuri diferite
 • un monolog
 • scenă dintr-o piesă, cu parteneri

Comisia va urmări:

 • dicţia, pronunţia corectă
 • atitudine scenică/mişcare
 • redarea scenică a sentimentelor/emoţii/senzaţii (fizionomie+atitudine corporală)
 • relaţia scenică a actorului cu obiectul

 

ANUL II

Arta actorului

–        recapitularea noţiunilor învăţate în anul I.

–        Documentarea – din viaţ㠖 studiul diverselor medii şi împrejurări de viaţă

–        Documentarea teoretică. Material bibliografic, iconografic, filme, spectacole, muzee

–        Studiul teoretic asupra textului şi al mesajului piesei

–        Analiza acţiunii

–        Poziţia eroului faţă de conflict

–        Celelalte personaje

–        Tehnica şi arta vorbirii scenice

–        Studiul poemului dramatic/balada

–        Monologuri, dialoguri, scene, monodrame

–        Exerciţiul, ca necesitate a permanentei autoeducări  a actorului

Scenografie şi scenotehnică

–         teatrul – scena, evoluţia spaţiului scenic

–         scena şi utilajele ei

–         conceperea şi confecţionarea decorurilor şi a recuzitei

Scenografie şi scenotehnică:

–         funcţia dinamică a luminii

–         tipuri şi surse de lumină

–         elementul sonor în spectacol – sunetul de fundal/efectul sonor/mişcarea scenică în funcţie de sunet

Tehnica animaţiei – a obiectelor, a costumelor, a recuzitei scenice, eventual a decorurilor

Costumul şi funcţia lui în spectacol – costum clasic/costum modern/compoziţii de costume în funcţie de cerinţele piesei

Tipuri de scenă, utilaje, decoruri, recuzită.

Stil de interpretare vocală/scenică în funcţie de genul piesei (dramă, tragedie, comedie), modalităţi de exprimare, trăire, reprezentare

Repetiţia la mas㠖 lectură cu interpretare, repetiţia pe fragmente, în decor marcat, repetiţia cu lumini şi muzică, repetiţia generală, finisarea rolului.

Viaţa spectacolului – viaţa rolului – permanenta perfecţionare

Teatrul politic/social

Valoarea textului şi a subtextului.

Examen an II:

Probe:

 • scenă dintr-o piesă studiată
 • exerciţiu de improvizaţie spaţiu/obiect/stare
 • participarea la un spectacol în faţa publicului

Comisia va urmări:

 • dicţia, pronunţia corectă
 • atitudine scenică/mişcare
 • redarea scenică a sentimentelor/emoţii/senzaţii (fizionomie+atitudine corporală)
 • relaţia scenică a actorului cu obiectul
 • volumul vocii, emisia vocală
 • valoarea textului şi a subtextului
 • capacitatea de a emoţiona publicul