|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Programă curs ACORDEON

Programa analitică pentru studiul acordeonului

Durata studiului: 3 ani

ANUL I

–         Sondaj asupra cunostintelor si aptitudinilor cursantilor; organizarea clasei.Despre acordeon (scurt istoric, structura acordeonului, consideratii generale, locul în miscarea artistică de masă).

–         Notiuni si pricipii generale de muzica.Sunetul muzical. Scrierea muzicală (portativ, note, cheie). Notele portativului superior (al mainii drepte),

–         Exercitli de citire a notelor.

–         Pozitia corectă a corpului şi a mâinilor in timpul cântatului.Notarea degetelor (digitatia).Mânuirea corectă a burdufului. Valorile notelor.

–         despre măsură, bară de măsură simplă, dublă, bară finală. Semne de repetitie

–         Exercitli practice la mâna dreaptă cu valori de notă intreagă, doime si patrime în măsura de 2/4; 4/4; şi în intervalul a cinci note consecutive.

–         Semne de prelungire a sunetelor. Punctul de prelungire. Măsura de ¾. Legato de durată. Sincopa. Exercitii la mana dreapta pe aceste probleme

–         Pauzele corespunzătoare valorilor de note. Exerciţii cu pauze corespunzătoare valorilor de pătrimi, doimi, notă întreagă în măsurile de 2/4; 3/4/; 4/4.

–          Partea stângă a acordeonului descriere; ce trebuie stiut despre structura cutiei başilor.Notatia basilor (portativul inferior, cheia de Fa).Exerciţii pentru mâna strângă cu basii fundamentali (rândul doi Fa, Do, Sol). Exercitii pentru amândouă mâinde cu valori de notă Intreaga doime, doime cu punct, pătrime – mâna stângă cu basii fundamentali (Fă, Do, Sol).

–         Acordul major la mana stanga.Exerciţii, studii şi piese cu acordurile majore ale notelor Fa, Do, Sol. Anacruza.

–         Optimea. Exercitii cu această valoare de notă în măsurile de 4/4; 3/4; 2/4;3/8; 6/8. Mici cantece cu optimi, la ambele mâini. Exerciţii cu optimi pentru dezlegarea degetelor si depăsirea a cinci note consecutive. Coroana. Accentul.

–         Gama Do major – la mâna dreaptă .si la mana stângă în valori de doime, pătrime şi optime. Gama la minor natural. – exercitii şi studii practice ale gamei Do Major şi la minor (la mâini separat şi impreuna).

–         Patrimea cu punct. Masura de 3/8. exerciţii, studii şi piese cu pătrimi cu punct în măsurile de 3/8; 2/4; 3/4: 4/4; 6/8.

–         Intervalele muzicaleExercitii, studii si piese cu note duble la intervale de terţa, cvartă, cvintă, sextă şi octavă. Semnele de alteratie

Numarul orelor pentru fiecare tema este lasat la latitudinea coordonatorului de curs.

 

Material de repertoriu. 6-10 piese de muzică populară, uşoară sau cultă.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: 16-20 studii cu ambele mâini în valori de note invăţate si acompaniamen armonico-ritmic cu acordurile majore invăţate.

Material pentru examen: Gama Do Major şi La minor natural pe două octave la ambele mâini in valori de pătrimi si optimi;

– Un studiu cu ambele maini;

– o piesă la alegerea cursantului

 

ANUL II

–         Organizarea clasei. Recapitularea materialului parcurs în anul 1.

–         Acordurile (Major, minor, septimă de dominantă; septirnă micsorată); de 3 si 4 sunete. Rasturnarile acordurilor la mâna dreaptă. Răsturnările acordurilor la mâna stângă. Exerciţii, studii si piese cu intervale şi acorduri.

–         Şaisprezecirnea. Exerciţii, studii, piese cu valori de saisprezecimi,

–         Gamele majore – formarea gamelor pe sistemul cvintelor, cercul gamelor, ordinea accidentilor. Exerciţii, studii şi piese pentru consolidarea deprinderilor si cunostinţelor dobândite.

–         Termeni de miscare, nuanţe, expresie si interpretare. Legato de expresie; staccato; portato. Exerciţii, studii si piese pentru consolidarea deprinderilor si cunostintetor dobândite.

–         Măsura de 2/2 -“ALLA BREVE” . Exercitii si piese in aceasta masura.

–         Gamele minore (naturale, armonice si melodice) la mana dreaptă in valori de patrimi si optimi. Exerciţii, studii, piese in tonalităţi minore.

–         Exercitii, studii si piese in tonalitati minore cu acompaniament in care acordurile de la mana stanga să se găseasca si in răsturnări.

–         Exercitii si studii cu.acordul de septima de dominanta la mana stângă in stare directa si in răsturnări.Piese de muzica populara, usoara si cultă ce conţin aceste acorduri.

–         Gama cromatică la mâna dreaptă si la mâna stangă. Exerciţii, studii si piese pentru consolidarea acestei teme.

–         Abreviatiuni (preseurtări)

–         Registrele instrumentului descriere, notaţii,efect sonor; registre de bas. Exercitii, studii si piese cu schimbuir de registre

 

Material de repertoriu. 8-10 piese de muzică populară, uşoară sau cultă.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: amele majore si minore cu pana la 4 alteratii. 10-15 studii melodice si armonice

Material pentru examen: o gama pe doua octave cu arpegiul si acordul respectiv, 1 studiu intr-o tonalitate cu 2-3 alteratii, o piesa de muzica populara, usoara sau culta la alegerea cursantului, o descifrare la prima vedere.

ANUL III

–         Organizarea clasei. Recapitularea materialului parcurs in anii I si II

–         Acordul de septimă micsorată la mana stângă (rândul 6).Exercitii, studii si piese cu acest acord (numai pentru acordurile cu 6 rănduri mâna stângă).

–         Ornamente melodice.Apogiatura simplă, dubla, simpla, cvadrupla. Mordentul (superior si inferior), Grupetul, trilul, tremolo

–         Măsuri mixte: 5/4; 5/8; 7/16

–         Glissando si tremolando efecte ce se preteaza foarte bine la

–         Cifrajul la acordeon. inlocuirea portativului inferior prin cifraj.

–         Transpozitia la acordeon. Exercitii de transpozitie scrisa si orala

–         Rolul acordeonului in orchestra. – Piese la 2 si la 3 acordcoane.

 

Numarul orelor pentru fieeare temă este lasat la latitudinea coordonatorului de curs

 

Material dc repertoriu: 6-10 piese de muzică populara, usoara sau cultă.

Material obligatoriu de parcurs în timpul anului: Gamele majore si minore, arpegii, acorduri; 10-15 studii melodice si armonice.

Material peutru examen: I gamă pe două octave cu arpegiile si acordurile respective (cu 4-5 alteratii); I studiu de tehnică avansată; 1 piesă solistică de muzică populară, usoară sau cultă; o citire la prima vedere.