|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

REGULAMENTUL DE ÎNSCRIERI ȘI REÎNSCRIERI - 2021-2022

LA ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE „TUDOR JARDA“ CLUJ-NAPOCA

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca te invită să te înscrii acum la cursul care ți se potrivește cel mai bine. Informează-te și alege!

A. Cursuri de bază (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire):

B. Cursuri pregătitoare pentru copii (fără examene, cu diplomă de participare);

C. Asistență artistică (fără examene, cu diplomă de participare);

D. Cursuri de excelență – tehnici.

A. Cursuri de bază

 ARTĂ DRAMATICĂ | SPECIALIZAREA: STUDIU LIMITE DE VÂRSTĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. ACTORIE 2 ani 14-60 ani 1.150 lei/an
2. RETORICĂ 2 ani 17-60 ani 1.150 lei/an
 ARTE VIZUALE | SPECIALIZAREA: STUDIU LIMITE DE VÂRSTĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. ARTĂ DECORATIVĂ 3 ani 10-60 ani 1.050 lei/an
2. ARTĂ FOTOGRAFICĂ 2 ani 10-60 ani 1.050 lei/an
3. CERAMICĂ 3 ani 10-60 ani 1.050 lei/an
4. DECORAȚIUNI INTERIOARE 3 ani 15-60 ani 1.050 lei/an
5. DESIGN VESTIMENTAR 3 ani 15-60 ani 1.050 lei/an
6. GRAFICĂ 3 ani 10-60 ani 1.050 lei/an
7. PICTURĂ 3 ani 12-60 ani 1.050 lei/an
8. ȚESUT-CUSUT 2 ani 10-60 ani 1.050 lei/an
 COREGRAFIE | SPECIALIZAREA: STUDIU LIMITE DE VÂRSTĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. DANS CLASIC – BALET 5 ani 7-35 ani 1.050 lei/an
2. DANS CONTEMPORAN 2 ani 10-65 ani 1.050 lei/an
3. DANS MODERN 2 ani 10-65 ani 1.050 lei/an
4. DANSURI DE SOCIETATE 2 ani 10-65 ani 1.050 lei/an
5. INSTRUCTOR COREGRAF ÎN DANS 2 ani 20-65 ani 1.250 lei/an
6. INSTRUCTOR COREGRAF ÎN JOC POPULAR 2 ani 20-65 ani 1.250 lei/an
7. JOC POPULAR 2 ani 10-65 ani 1.050 lei/an
 MUZICĂ | SPECIALIZAREA: STUDIU LIMITE DE VÂRSTĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. ACORDEON 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
2. ANSAMBLU INSTRUMENTAL: VIOARĂ, BRACI, CONTRABAS 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
3. CANTO CLASIC 3 ani 12-55 ani 1.250 lei/an
4. CANTO MUZICĂ POPULARĂ 3 ani 12-55 ani 1.250 lei/an
5. CANTO MUZICĂ UȘOARĂ 3 ani 12-55 ani 1.250 lei/an
6. INSTRUMENTE POPULARE: CAVAL, FLUIER 2 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
7. CHITARĂ CLASICĂ ȘI FOLK 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
8. CHITARĂ ELECTRICĂ ȘI BAS 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
9. CLARINET 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
10. CONTRABAS 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
11. IMPROVIZAȚIE JAZZ 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
12. INIȚIERE CORALĂ 2 ani 10-60 ani 1.150 lei/an
13. INIȚIERE FANFARĂ 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
14. INIȚIERE MUZICĂ POPULARĂ 2 ani 9-13 ani 1.150 lei/an
15. INIȚIERE MUZICĂ UȘOARĂ 2 ani 9-13 ani 1.150 lei/an
16. INSTRUMENTE DE PERCUȚIE RITMICĂ 2 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
17. ORGĂ ELECTRONICĂ 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
18. PIAN 5 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
19. SAXOFON 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
20. TARAGOT 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
21. TROMBON 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
22. TROMPETĂ 3 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
23. VIOARĂ 5 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
24. VIOLĂ 5 ani 7-60 ani 1.150 lei/an
25. VIOLONCEL 4 ani 7-60 ani 1.150 lei/an

B. Cursuri pregătitoare pentru copii (fără examene, cu diplomă de participare)

Aceste cursuri urmăresc să atragă copii iubitori ai artei în diferite forme de exprimare, fără ca aceştia să fie implicaţi obligatoriu în activităţile culturale curente ale Şcolii de Arte. Drept urmare, formarea şi dezvoltarea acestor cursanţi nu se va face după o programă analitică dată (examene, catalog, etc.), ci după nevoia sau dorinţa cursanţilor.

Înscrierea la aceste cursuri se va face conform procedurii de înscriere a tuturor cursurilor.

 ARTE VIZUALE | SPECIALIZAREA: STUDIU LIMITE DE VÂRSTĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. GRAFICĂ 1 an 7-9 ani 1.050 lei/an
2. PICTURĂ 1 an 7-9 ani 1.050 lei/an
 COREGRAFIE | SPECIALIZAREA: STUDIU LIMITE DE VÂRSTĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. DANS CONTEMPORAN 1 an 7-9 ani 1.050 lei/an
2. DANS MODERN 1 an 7-9 ani 1.050 lei/an
 MUZICĂ | SPECIALIZAREA: STUDIU LIMITE DE VÂRSTĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. CHITARĂ CLASICĂ ȘI FOLK 1 an 7-9 ani 1.050 lei/an
2. PIAN 1 an 7-9 ani 1.050 lei/an
3. VIOARĂ 1 an 7-9 ani 1.050 lei/an

C. Asistență artistică (fără examene, cu diplomă de participare)

Şcoala Populară de Arte organizează cursuri de Asistenţă artistică pentru TOATE CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, pe toate compartimentele.

Excepţie fac cursurile: Instructori coregrafi în dans și Instructori coregrafi în Joc popular.

Înscrierea la aceste cursuri se va face conform procedurii de înscriere a tuturor cursurilor.

Taxa: 525 lei/semestru

D. Cursuri de excelență - tehnici

 ARTE VIZUALE | SPECIALIZAREA: STUDIU LIMITE DE VÂRSTĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE
1. TEHNICI ÎN DESIGN VESTIMENTAR 2 ani 20-60 ani 1.050 lei/an
2. TEHNICI ÎN GRAFICĂ 2 ani 10-60 ani 1.050 lei/an
3. TEHNICI ÎN PICTURĂ 2 ani 10-60 ani 1.050 lei/an
4. TEHNICI ÎN ȚESUT-CUSUT 2 ani 10-60 ani 1.050 lei/an

Foarte important!

Pentru aceste cursuri e nevoie de absolvirea CURSULUI DE BAZĂ al Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca sau dovada pregătirii în domeniul ales.

PROCEDURA DE ADMITERE

      Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca organizează înscrieri, în perioada 23 august -6 octombrie 2021, la toate specializările (cursurile) puse la dispoziția publicului doritor, enunțate în capitolul II – Specializări

Solicitanții trebuie să aibă împlinită vârsta necesară la data de 6 octombrie 2021.

       Pentru solicitanții cu vârste mai mici de 10 ani, Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca oferă posibilitatea înscrierii la cursuri pregătitoare pentru categoria de vârstă 7 – 9 ani la următoarele compartimente:

 – Arte vizuale: Pictură şi Grafică

 – Muzică: Pian, Vioară şi Chitară clasică

 – Coregrafie: Dans modern şi Dans contemporan

 

Condiții de înscriere:

a) Compartimentul MUZICĂ 7 – 60 ani)

– Canto: 12 – 55 ani

– Iniţiere corală: 10 – 60 ani

– Instrumente muzicale: 7-60 ani

b) Compartimentul ARTE VIZUALE (10 – 60 ani)

– Decorațiuni interioare și Design vestimentar:  15 – 60 ani 

c) Compartimentul COREGRAFIE (7 – 65 ani)

– Balet: 7 – 35 ani

– Dans modern: 10 – 35 ani

– Joc popular, Dans de societate, Dans contemporan: 10 – 65 ani

– Instructori coregrafi în joc popular şi dans: 20 – 65 ani

d) Pentru compartimentul ARTĂ DRAMATICĂ (14 – 60 ani)

                                     – Actorie: 14 – 60 ani

                                     – Retorică: 17 – 60 ani

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE ȘI REÎNSCRIERE

 1. Înscrierea la concursul de admitere:
 • se completează formularul de înscriere online;
 • se încarcă fișierul care conține copia lizibilă după cartea sau buletinul de identitate;
 • se încarcă fișierul care conține copia lizibilă după certificatul de naștere;
 • se încarcă adeverința medicală eliberată de medicul de familie care atestă faptul că solicitantul(a) este apt(ă) medical și clinic(ă) sănătos/sănătoasă;
 • se încarcă fișierul care conține o poză tip buletin;
 • se completează declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a solicitantului major sau, după caz, declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/turore/ reprezentantul legal pentru solicitantul minor (formularul tip se solicită la secretariatul instituției);
 1. Reînscrierea:
 • se completează formularul de reînscriere online;
 • se încarcă fișierul care conține copia lizibilă după cartea sau buletinul de identitate;
 • se încarcă fișierul care conține copia lizibilă după certificatul de naștere;
 • se încarcă fișierul care conține o poză tip buletin;
 • se transmite pe e-mail o copie scanată a contractului de studii semnat de cursant/tutorele cursantului;
 • se depune în original la secretariat contractul de studii semnat de cursant/tutorele cursantului;
 • se completează online declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a solicitantului major sau, după caz, declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/turore/ reprezentantul legal pentru solicitantul minor (formularul tip se solicită la secretariatul instituției).

TAXE

1. Înscriere

a)  Se achită o taxă de înscriere de 50 lei;

b)  Taxele aferente cursului/cursurilor se achită după declararea “admis” a fiecărui solicitant și repartizarea la curs, respectiv la data semnării contractului de studii.

2. Reînscriere

a)  Taxa aferentă cursului/cursurilor se va achita online la data semnării și transmiterii contractului de studii, în perioada 23 august 2021, ora 00:00  – 6 octombrie 2021, orele 23:59;

b)  Se achită minim 50% din valoarea taxei aferentă cursului, online pe site-ul școlii: www.scoaladearte.ro/plati și între orele 10-18 la sediul instituţiei de pe strada Fabricii de Zahăr, nr. 51

ETAPELE ÎNSCRIERII ÎN ANUL I

Înscrierea la: CURSURI DE BAZĂ | CURSURI DE EXCELENȚĂ

Pasul 1: Completez și transmit formularul de înscriere online în anul I, cu toate documentele solicitate;

Pasul 2: Plătesc online taxa de înscriere în valoare de 50 de lei.

Prin urmare, candidații înscriși la CURSUL DE BAZĂ și CURSURI DE EXCELENȚĂ – TEHNICI vor fi admiși în anul I de studiu, fără a mai susține examenul de admitere.

Pasul 3: Plătesc online, integral sau 50%, taxa de școlarizare.

Pasul 4: Descarc Contractul de studii pentru anul 2021-2022, îl completez și îl semnez în original și apoi îl transmit în copie pe adresa de email a școlii (scoaladeartecluj@yahoo.com) sau îl depun în original la secretariat.

Pasul 5: Aștept ca școala să-mi transmită înapoi contractul semnat și scanat pe adresa de e-mail declarată în formularul de înscriere online, în maxim 72 de ore.

Înscrierea la: CURSURI PREGĂTITOARE PENTRU COPII

Pasul 1: Completez formularul de înscriere online și încarc documentele solicitate;

Pasul 2: Plătesc online taxa de înscriere în valoare de 50 de lei.

Pasul 3: Plătesc online, integral sau 50%, taxa de școlarizare;

Pasul 4: Descarc Contractul pentru cursul pregătitor 2021-2022, îl completez și îl semnez și apoi îl transmit în copie pe adresa de email a școlii (scoaladeartecluj@yahoo.com) sau îl depun în original la secretariat.

Pasul 5: Aștept ca școala să-mi transmită înapoi contractul semnat pe adresa de e-mail declarată în formularul de înscriere online, în maxim 72 de ore de la data transmiterii.

Înscrierea la: CURSURI DE ASISTENȚĂ

Pasul 1: Completez formularul de înscriere online și încarc documentele solicitate;

Pasul 2: Plătesc online taxa de înscriere în valoare de 50 de lei;

Pasul 3: Plătesc online, integral, taxa de școlarizare semestrială;

Pasul 4: Descarc Contractul pentru asistență artistică 2021-2022, îl completez și îl semnez și apoi îl transmit în copie pe adresa de email a școlii (scoaladeartecluj@yahoo.com) sau îl depun în original la secretariat.

Pasul 5: Aștept ca școala să-mi transmită înapoi contractul semnat pe adresa de e-mail declarată în formularul de înscriere online, în maxim 72 de ore de la data transmiterii.

ETAPE ÎNSCRIERE ȘI REÎNSCRIERE LA SEDIUL ȘCOLII

Înscriere

a)  Se completează fișa de înscriere tip, anexându-se documentele la dosarul plic care se depune la secretariatul instituției.

b)  Semnarea contractului de studii se face dupătransmiterea tuturor documentelor și plata integrală sau de 50% din taxă.

Reînscriere

a)  Se completează fișa de reînscriere;

b)  Se completează contractul de studii, declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a solicitantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/tutore/ reprezentantul legal pentru solicitantul minor (formularul tip se solicită la secretariatul instituției).

c)  Se achită minim 50% din valoarea taxei aferentă cursului

ETAPELE REÎNSCRIERII ONLINE

Reînscrierea începe din 23 august 2021, ora 00:00, în urma absolvirii anului anterior.

Reînscrierea online se face pentru:

Cursuri de bază

Cursuri de excelență

Pasul 1: Completez Formularul de reînscriere și îl transmit online până în data de 6 octombrie 2021, ora 23:59.

Aștept e-mailul de confirmare a reînscrierii;

Pasul 2: Plătesc online taxa de școlarizare, integral sau 50%;

Pasul 3: Descarc contractul potrivit tipului de curs pentru care mă înscriu:

Pasul 4: Printez contractul, îl semnez olograf și îl transmit scanat la calitate bună (lizibil), pe adresa de e-mail a școlii: scoaladeartecluj@yahoo.com sau îl depun în original la secretariat;

Pasul 5: Aștept ca școala să-mi transmită înapoi contractul semnat pe adresa de e-mail declarată în formularul de reînscriere online.

PROCEDURA REPARTIZĂRII CANDIDAȚILOR ADMIȘI

Solicitanții declarați admiși vor fi repartizați în limita locurilor disponibile, la clasa de curs a fiecărui expert.

În procesul de repartizare a cursanților se va avea în vedere opțiunea acestora pentru un anumit expert, în limita locurilor disponibile. În cazul în care pentru opțiunea solicitată nu mai sunt locuri disponibile, repartiția se va face la un alt expert de profil.

Cursanții sunt așteptați la festivitatea de deschidere a anului educațional la sediul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 51, prilej cu care vor lua legătura cu experții coordonatori pentru a se cunoaște și pentru stabilirea orarului.

Data festivității este 11 octombrie 2021, ora 17.00, la sediul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj – Napoca de pe str. Fabricii de Zahăr nr.51  și va fi anunțată în timp util și pe site-ul www.scoaladearte.ro și pe pagina de Facebook a școlii: Talente de Cultură Cluj.

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca își rezervă dreptul de a substitui un expert/instructor  prin numirea unui înlocuitor, pe parcursul anului școlar, atunci când desfășurarea cursului cu expertul/ instructorul inițial nu mai este posibilă astfel încât continuarea cursului să nu fie afectată.

REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE

Pentru anul educațional 2020-2021, se vor aplica următoarele TAXE:

 1. taxă de înscriere – 50 lei;
 2. taxă/an de studiu/cursant – Canto, Instructor coregraf – 1250 lei;
 3. taxă/an de studiu/cursant – Coregrafie, Artă dramatică, Arte vizuale – 1050 lei;
 4. taxă/an de studiu/cursant – Instrumente muzicale, Inițiere corală – 1150 lei;
 5. taxă/an de studiu/cursant – Curs pregătitor – 1050 lei;
 6. taxă/semestru de studiu/cursant – Asistență artistică – 525 lei.

PLATA TAXELOR aferente anului de studiu, se face integral sau în două tranșe: prima tranșă se achită la semnarea contractului de studiu (minim 50%  din cuantumul taxei),  iar tranșa a doua se achită până la 30 noiembrie a anului educațional în curs.

În cazul neachitării taxelor la termenele stabilite, cursanții vor fi exmatriculați

SUSPENDAREA CURSULUI operează în baza unei cereri aprobate de conducerea Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca pentru o durată de maxim 2 ani de la data încheierii ultimului an de studiu.

TRANSFERUL unui cursant al Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca la o școală similară este permisă doar la finele unui an educațional. Taxele școlare achitate către Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, până la momentul depunerii cererii de transfer, nu se restituie. Pentru a putea opera transferul este necesar ca,  la momentul cererii, cursantul să fie cu taxele școlare achitate la zi.

În cazul în care o persoană solicită transferul de la o școală similară la Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, solicitantul va trebui să achite integral taxa prevăzută pentru anul de studiu în care operează transferul și să depună următoarele documente:

 1. Cerere de transfer;
 2. Foaia matricolă eliberată de școala de la care se transferă;
 3. Copie după C.I. sau B.I.;
 4. Certificat de naștere;
 5. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau medicul specialist, unde este cazul;
 6. Declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a cursantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal, semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor.

GRATUITĂȚILE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI  sunt  admise doar în cazul unor situații determinate și limitative, conform hotărârii Consiliului administrativ al Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca,  după cum urmează:

a) beneficiază de reducerea taxei de școlarizare copiii minori aflați în întreținere (cel puțin doi minori, în cuantum de 25%, pentru fiecare copil);

b) angajații instituției se pot înscrie la un singur curs gratuit, dar cu aceleași condiții de examinare;

c) rudele de gradul I ale angajaților instituției se pot înscrie la un singur curs, la jumătate de tarif, dar cu aceleași condiții de examinare;

În cazul neprezentării  sau nepromovării examenului de final de an (pentru anii intermediari), cursantul are posibilitatea de a fi reexaminat în cadrul sesiunii din luna septembrie. Taxa de reexaminare pentru fiecare disciplină este de 50 lei.

Pentru cursanții care nu promovează sau sunt absenți la examenul de diplomă,  aceștia pot să-și susțină examenul în următorii ani, taxa de reexaminare  pentru diplomă este de 100 lei.

CANALE OFICIALE DE COMUNICARE

Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” din Cluj-Napoca utilizează două canale principale de informare și comunicare cu toți candidații și cursanții:

1. Site-ul www.scoaladearte.ro;

2. Avizierul aflat fizic la sediul Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 51.

În cazul în care opțiunea de comunicare nr. 1 este indisponibilă din motive tehnice sau de altă natură, candidatul poate opta pentru opțiunea nr. 2 de comunicare (secretariatul/avizierul Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca).

De asemenea, Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca oferă candidaților și cursanților posibilitatea de a comunica pe e-mail, la adresele scoaladeartecluj@yahoo.com și telefonic, la numărul 0264592576.

CLAUZĂ SPECIALĂ

Pentru optimizarea fluxurilor specifice procesului de admitere cu înscriere și reînscriere online, Școala își rezervă dreptul de a modifica/adapta oricând este necesar Regulamentul de Înscriere și Reînscriere, în interesul cursanților și instituției, ținând cont de condițiile tehnice și recomandările autorităților.

VALABILITATE

Prezentul regulament este în vigoare pentru anul educațional 2021 – 2022.